top of page

KEDİDEN ÜSTÂD OLUR MU?

Tasavvuf büyüklerinde Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerine (ks.) murâkabeyi yani kalbi dünyevî düşüncelere karşı koruma ve kontrol etme işini nereden öğrendiği suâl edilince şöyle cevap vermişti:

“Benim murâkabe konusunda üstâdım bir kedidir. Bir gün bir kedi gördüm. Bir deliğin önünde pusuya yatmış, fareyi gözetliyordu. Avına öyle bir yönelmişti ki hiçbir âzâsı oynamıyor, hatta tek bir kılı dahi kıpırdamıyordu. Hayretler içinde onu seyrederken birden bire gönlüme bir nida geldi. Diyordu ki:

“Ey düşük himmetli! Ben senin maksudun olmakta bir fareden eksik değilim. O halde sen de beni talepte bir kediden aşağı kalma!”

O zamandan beri murâkabeye çok önem veririm.

bottom of page