O’nun adından daha güzel bir söz var mı ki arzda ve arşta?

O’ndan başka mana var mı konuşulan tüm lisanlarda?

Bir âlem düşünün ki baştan sona O’na adanmış!

Bir âlem düşünün içindeki tüm âşıklar O’nun aşkıyla boyanmış…

Hep O’na, daim O’na doğru bir akış… Çünkü O, Cenâb-ı Hakk’ın âlemlere çizdiği en güzel nakış!

Adının yanına adını yakıştırdığı…

Sevdiği ve seçtiği…

Hem kulum hem Habîbim dediği…

O’nsuz kalan gönle iner mi ferahlık?

O’nsuz dil döner mi?

Adını anmadan iman tamama erer mi?

O’na olsun her türlü ihtirâm…

O’na olsun salât ve selâm…

 

Kâinat bir kez daha hazırlanırken kutlu Nebi’nin velâdetine biz de istedik ki her sözümüz O’nun için olsun. Sözü uzatmadan, yormadan bir dem rayihası gelsin istedik okuyanların gönlüne elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce…

Mevlâ-yı Müteal dünya ve ukbâda şefaatine layık eyleyip cânibinde mekân kurup vuslatı ile sefa sürmeyi cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed’e nasib-i müyesser buyursun.

Âmin ve bi hürmeti seyyidil mürselîn vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

'Farkta ol, farkında ol'