top of page

CUMA GÜNÜ YAPILAN TESBİHAT

1-)100 defa “Estağfirullah el-azimallahu la ilahe illa hüvel hayy-ül kayyumu ve etubü ileyhi ve nes’elühüt-tevbete vel mağfirete ver-rahmete lena innehu hüvet-tevvabür-rahimAllah’tan Mağfiret diler, tövbe eder,  O’na yönelirim ki; O büyüktür, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur, diridir. Varlıkların hayatlarını devam ettirendir. Biz O’ndan, tövbe nasip etmesini, bağışlamasını, merhamet buyurmasını dileriz. Hiç şüphe yok ki, O tövbeleri kabul edendir; pek merhametlidir.

 

 

2-)100 defa “ Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasuliken-nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.” Allah’ım! Bizim efendimiz Muhammed(SAV)’e rahmetini daim et. Selam eyle ki, O senin kulundur. Peygamber ki, sevgilin ve rasulün olan Nebi-i Ümmi’dir. O’nun aile efradına ve ve eshabına salat ve selam eyle.”

 

3-)100 defa “Sübhanalllahi ve bihamdihi Allahu Teala’yı her türlü kusurdan uzak bilir ve O’na hamd ederim.”

 

4-)100 defa “ Maşaallahu la havle vela kuvvete illa billah Allah’ın dilediği ne ise, o olmuştur. Her türlü güç ve kuvvet Allah’tandır.”

 

5-)100 defa “La ilahe illallah-ül malik-ül hakk-ul mübiyn- Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.Mülkün sahibidir. Gerçek mabuddur, hakikatleri beyan edendir.”

 

6-)100 defa “ Subhanallahi ve bihamdihi suphanallah-il azim. – Allahü Teala’yı her türlü kusurdan uzak bilir ve ona hamd ederim.Büyük Allah’ı hr türlü kusurdan uzak bilirim.”

 

7-)100 defa “La ilaha illallahu vahdehu la şerike lehu lehulmülkü ve lehulhamdü e hüve ala külli şey’in kadir. - Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur; Tek’tir; ortağı yoktur; mülk O’na aittir; hamd O’na mahsustur; O’nun her şeye gücü yeter.”

 

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK SALAVAT-I ŞERİFELER

1-)Cuma gecesi 100 defa:

Salavatullahi ve melaiketihi ve enbiyaihi ve rasulihi ve cemii halkıhi ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin aleyhi ve aleyhimüs-selam ve rahmetullahi teala ve berakatuhu.”

2-)Cuma günü 100 defa:

Allahümme salli ve sellim ala şefiina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.”

3-)Cuma gecesi aile efradına taksim edilerek, şu salavat-ı şerife 1000 adet okunur: (Peygamber Efendimize bağışlanıp, üzerine şeker şerbeti içilmelidir.) 

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.”

 

Adab-ı Vezaif kitabından alınmıştır.

bottom of page