top of page

Yaradılışın Sırlı Hayvanı Deve

Paleontoloji DEVENİN üçüncü zamanda Oosende ortaya çıkışını hâlâ çözebilmiş değil.

Sure-i Gâşiye’nin 17, 18, 19, 20 âyetleri oldukça enteresandır:
الرحيم الرحمن مالله بس الرجيم الشيطان من بالله اعوذ
اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۠ Paleontoloji 

رُفِعَتْ۠ كَيْفَ السَّمَٓاءِ وَاِلَى    Kozmoloji/Astronomi

نُصِبَتْ كَيْفَ الْجِبَالِ وَاِلَى    Jeomorfoloji 
 سُطِحَتْ كَيْفَ الْاَرْضِ وَاِلَى Jeoloji 

(Gâşiye 17/20)
17. Âyette " Bakmaz mısınız deve nasıl yaratılmış " derken sekonder zamanda yaşayan devasa dinozorlardan sonra -ki bunlar yumurtlayan hayvanlardı-  memeli ve plasentalı hayvanlar nasıl oldu da Tersiyer de planeti kapladı meselesine dikkat çekiyor. 
18’de “Bakın sema nasıl yükseltilmiş " derken Kozmoloji ve Astronomi’ye dikkat çekiyor.

19’da  "Bakın dağlar nasıl nüsibet edildi” derken Jeomorfoloji’ye

20. âyette ise "Arz nasıl satıh yapıldı" derken jeoloji ye dikkat çekiliyor.

İlginçtir ki dördüncü orojenez olan Alpin Orojeni ile devenin yaratılışı tersiyerde akrandır. Yani deve tersiyerde ortaya çıkarken Alp orojenez de tersiyerde kemâlât bulmuştur. 
Binaenaleyh Gâşiye 17-20 Ayetlerinin envarıyla kevniyatı okursanız bir manada adeta Yüce Yaratıcı’yı görür gibi olursunuz 

Sure ٨٨
Gaşiye Suresi 88 inci suredir. Yani -٨٨- ile gösterilir. Asya devesi Camelus Bactrianus da çift hörgüçlüdür ve Asya’nın çatısı kabul edilen Himalayalar ‘Everest ve Lhotse’ tepeleri de görüntü itibarı ile adeta çift hörgüç yapar.
Buna karşılık Afrika devesi Camelus Dromadarius tek hörgüçlü olması ile Afrika’nın çatısı Klimanjaro da tek hörgüçlü bir deve görünümündedir. Tabi ki bu işin hoş bir bediasıdır.

 

Sekonder zamanda devasa canlılar olan dinozorlar yaşamış ve 65.000.000 yıl önce KT yok oluşu ile ortadan kalkmışlardır. Deve ise tersiyerde Oosende ortaya çıkmıştır. Yumurtlayan canlılar olan dinozorlardan sonra plasentalı ve memeli bir hayvan olan devenin ortaya çıkışı hayli hikmetlidir. Bu inceliğe Allah Resulü (sav.) " Ve besseddevvabi fi yevmil hamis " teşbihiyle (tersiyerdeki memeli patlaması) dikkat çekmiştir.
Üstelik Gâşiye suresi 17. ayette de Allah, devenin özellikle incelenmesini emretmektedir.
19. ayette ise dağlardan haber vermesi tersiyerdeki Alp orojenezle devenin yaratılmasının akran olmasına işaret etmektedir.
Tetis ( Akdeniz & Himalaya ) ve Pasifik ( Atlantik & Batı Pasifik ada yayları ) dağ sistemlerinin de dizaynı Yüce Yaratıcının tersiyerde arza vurduğu mührüdür. 
Zira deve organik yaratılışın zirve numunesidir (bu hususu paleontolojik fauna taksonomisi dersi görenler çok iyi bilir) Alp Orojenezi ise arzdaki bakışımsız (asimetrik) dizayndaki zirve delildir.

Reliyefin kendi kendine oluşması söz konusu olsaydı dağların böyle kıtaları okyanussal şiddetli rüzgarlardan koruyacak şekilde nusibeti (en uygun ve muhkem dizayn) asla söz konusu olamazdı.

Arzın oluşumundan bugüne değin beş büyük yok oluş yaşanmıştır. En son yok oluş ise KT (krates - tersiyer) dir. Burada önemli olan husus bu yokuşlar sonrası meydana çıkan canlıların takson basamaklarını iyi bilmektir. Darwin sırf bu yüzden Atlantik’i geçip Amerika’ya gitmiş dahası kıtayı geçip Pasifik’te 1500 deniz mili daha giderek Galapagos adalarında araştırmalar yapmıştır. (Bazı kuş türleri için) Ancak nasipsizliğini çağdaşları bilim adamlarının ikazlarına rağmen yenememiştir. 

Binaenaleyh devenin üçüncü zamanda Oosen’de görülmesi daha önce miyosen kabul edilirken Prof. Dr. Celal Şengör’ün de aralarında bulunduğu bir ekip tarafından Oosen olarak tashih edilmiştir.  Ancak ikinci zamanda yumurtlayan devlerin yok oluşundan sonra üçüncü zamandaki memeli patlaması hâlâ izah edilemeyen birçok husus içerir.

Allah Mukaddesat ı ا ب ت ث ile  Kozmoz’u hidrojen, helyum, lityum, berilyum vs. ile Paleontoloji’yi ise Trilobit, Nummilit ve Ammonitlerle yazmıyor mu? Sekonderin karakteristik hayvanı Ammonit; trias, jura ve kratesin devleri Trenezorlar, Brontozorlar bize hal diliyle ne diyor? 
Allah adeta paleozoikte Trilobitlerle ilkel canlıları; mezozoikte Ammonitlerle devleri; senozoikte memelilerle Nummulitleri yaratırken bu hayvanları yaratılış senedi yapmıştır.
Zira primer, sekonder ve tersiyer canlıları arasındaki marjinal cesamet farkı Trilobit, Ammonit ve Nummulitlere bakıldığında o kadar marjinal değil.
Bu hayvanlar adeta hal diliyle “Sizler 5 büyük yok oluşu inceleyin, Paleozoik’i Mezozoik’i Senozoik’i faunatik ve floratik taksonomik açıdan o daldaki ruhsat sahibi insanlardan dinleyin o zaman bizim paleontolojinin harfleri olduğumuzu göreceksiniz." der gibiler.

Devenin fiziki özellikleri tetik edildiğinde gerek Dromadarius gerekse Bactirianus’un yok oluşu müteakip bu tekâmülü yakalamalarının hatta uzun müddet aç ve susuz kalabilmeleri için hörgüç içi depo geliştirmelerinin çok enteresan olduğu hemen anlaşılır. 

Adam Sedgwick, (born March 22, 1785, Dent, Yorkshire, Eng.—died Jan. 27, 1873, Cambridge, Cambridgeshire. English geologist who first applied the name Cambrian to the geologic period of time) William 'Strata' Smith (23 March 1769 – 28 August 1839 was an English geologist, credited with creating the first nationwide geological map. At the time his map was first published he was overlooked by the) ve Sir Richard Owen, (born July 20, 1804, Lancaster, Lancashire, Eng.—died Dec. 18, 1892, London, British anatomist and paleontologist who is remembered for his contributions to the study of fossil9 animals)  gibi bilim adamları yaratılışın tedrici olduğunu ve bunun Tanrı tarafından nedenlerini tamamen bilemediğimiz hikmetleri olduğunu söylemişlerdir.

Dogmatik kabulle yobazlık ne kadar kardeşse sadece bilime dayanarak Mukaddesata tepeden bakmak da o kadar yobazlıktır. Fakat ne yazık ki Mukaddesata vâkıf insanların paleontolojiden, antropolojiden, jeolojiden yeterince haberleri yok; bu sahalardaki zevatın da Mukaddesattan haberleri yok. 
Prof. Dr. Emrullah Güney Hocamızın da dediği gibi istisnalar müstesna olmakla birlikte: 
" İLGİLİLER BİLGİSİZ 
BİLGİLİLER İLGİSİZ "

Ömer Yalçınşar

 

tht.jpg
bottom of page