top of page
image20.jpeg

'En Hayırlı' 20 Hadis-i Şerif

'İmamlarınızı en hayırlı olanlarınızdan yapın. Zira onlar sizinle Rabbınız arasında öncü ve aracıdırlar.'
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)
Sayfa: 16 / No: 6
Ramuz El-Ehadis

image17.jpeg

'Tabiinin en hayırlısı, öyle bir Üveysi (Veysel Karani) vardır ki, o annesine sadıktır. Allah'a and verse Allah onun andını geri çevirmez. Onun elinde bir beyazlık vardır. Ona rastlarsanız sizin için istiğfar etmesini isteyin.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)
Sayfa: 122 / No: 3
Ramuz El-Ehadis

image18.jpeg

Ben Abdülmuttalib'in torunu Muhammad (s.a.v)'im, Allah Teala halkı yarattı. Beni onların hayırlıları arasında kıldı. Sonra onları iki fırkaya böldü. Beni en hayırlı olan fırkadan kıldı. Sonra onları kabilelere böldü. Ve Beni en hayırlı kabileden kıldı. Sonra ailelere böldü. Ve Beni en hayırlı aileden kıldı. Ben aile cihetinden de şahıs olarak da en hayırlınızım.
Ravi: Hz Muttalib İbni Ebu Vedaa (r.a.)
Sayfa: 152 / No: 1
Ramuz El-Ehadis

image19.jpeg

Size, amellerinizin en hayırlısını, en temizini, derecelerinizi en fazla yükseltenini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olanını ve düşmanla karşılaşıp sizin onların, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? ALLAH'I ÇOK ZİKREDİNİZ.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)
Sayfa: 164 / No: 7
Ramuz El-Ehadis

image0.jpeg

Zikrin hayırlısı hafi olanı, rızkın hayırlısı ise kifayet miktarı olanıdır.
Ravi: Hz. Saad İbni Ebi Vakkas (r.a.)
Sayfa: 281 / No: 16
Ramuz El-Ehadis

image1.jpeg

Erkeklerin hayırlısı Ali (r.a), gençlerinizin hayırlısı Hasan ve Hüseyin (r.anhüma), kadınlarınızın hayırlısı Fatma (r.anha)dır.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)
Sayfa: 281 / No: 13
Ramuz El-Ehadis

image2.jpeg

Kadınların hayırlısı, yüzüne bakınca hoşnud olunan, emredilince itaat eden, nefsi ve malı hususunda kocasının sevmediği şeyle ona muhalefet etmiyen kadındır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 280 / No: 10
Ramuz El-Ehadis

image3.jpeg

Sizin ikinize istediğinizden daha hayırlısını delalet edeyim mi? Yatağınıza girdiğinizde otuz dört defa "Allahuekber", otuz üç defa "Elhamdüllilah", otuz üç defa "Subhanellah" deyin. İşte böyle yapmanız sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır.(Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.anhuma) nın Peygamberimizden bir hizmetçi istemeleri üzerine bu hadis varid oldu.)
Ravi: Hz. Ali (r.a.)
Sayfa: 166 / No: 5
Ramuz El-Ehadis

image4.jpeg

Arkadaşların hayırlısı, Allah'ı zikrettiğinde sana yardım eden, unuttuğunda hatırlatan ve onların da en iyisi, gördüklerinde Allah Tealanın hatırlanmasına vesile olan kimsedir.
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)
Sayfa: 281 / No: 2
Ramuz El-Ehadis

image6.jpeg

Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 149 / No: 6
Ramuz El-Ehadis

image5.jpeg

Sizin en hayırlınızı, şerlinizden ayırd ederek haber vereyim mi? Sizin en hayırlınız, kendisinin hayrı umulan ve şerri olmayacağından emin olunan kimsedir. Sizin en şerli olanınız ise, kendisinden iyilik beklenilmiyen ve şerrinden emin olunmıyan kimsedir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 163 / No: 1
Ramuz El-Ehadis

image7.jpeg

Allah'ın kullarından en sevmediği kişi, giyinişi amelinden daha hayırlı olan bir kimsedir ki, onun elbiseleri Peygamberlerin elbiseleri gibi ,amelleri ise cebbarların ameli gibidir.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)
Sayfa: 8 / No: 4
Ramuz El-Ehadis

image8.jpeg

Ümmetimin şerlileri, çok konuşan, düşüncesizce konuşan ve azametle konuşanlardır. Ümmetimin hayırlıları ise, ahlakça en güzel olanlarıdır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 305 / No: 1
Ramuz El-Ehadis

image10.jpeg

Sizin hayırlınız, ehline hayırlı olanınızdır. Ben, sizin ehline en hayırlınızım. Arkadaşınız öldüğünde kusurunu söylemeyin.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)
Sayfa: 282 / No: 7
Ramuz El-Ehadis

image11.jpeg

Mescidde en hayırlı yer, imamın arkasıdır. Rahmet inince önce imama iner. Sonra arkasındakine, sonra sağındakine, sonra solundakine, sonra da mescid ehline taksim edilir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 281 / No: 6
Ramuz El-Ehadis

image9.jpeg

Çarşıya girdikleri zaman şöyle dua ederlerdi: "Bismillah, Allahım bu çarşının ve çarşıda bulunanların en hayırlısını senden dilerim ve burada bulunanların şerrinden Sana sığınırım. Allahım bu pazarda yalan yeminle karşılaşmaktan ve kayba uğratıcı hile ile karşılaşmaktan Sana sığınırım."
Ravi: Hz. Büreyde (r.a.)
Sayfa: 532 / No: 5
Ramuz El-Ehadis

image12.jpeg

Size en hayırlılarınızı haber vereyim mi? Sizin en hayırlınız, ahidlerini tam olarak yerine getirenler ve nefislerini temizleyenlerdir. Aziz ve Celil olan Allah, hiç şüphesiz gizli takva sahibi olanları sever.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)
Sayfa: 164 / No: 1
Ramuz El-Ehadis

image15.jpeg

Kıyamet günü Ümmetler yetmişe tamamlanır. Biz, en sonuncusu ve en hayırlısı oluruz.
Ravi: Hz. Bekr İbni Hakim (r.a.)
Sayfa: 257 / No: 9
Ramuz El-Ehadis

image13.jpeg

Bu ümmetin en hayırlılarını size bildireyim mi? Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar onlar gördüğünde Allah'ı hatırlarlar ve kendilerinin yanında Allah zikderilirse, onun zikrine yardımcı olurlar.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
Sayfa: 166 / No: 7
Ramuz El-Ehadis

image14.jpeg

İnsanları madenler halinde bulursunuz. Cahiliyette hayırlı olanları, eğer ilim sahibi olurlarsa, müslümanlıkta da hayırlı bulursunuz. Bu, hilafet meselesinde insanların en hayırlısını, halife olmazdan evvel, halifeliği en istemiyende bulursunuz. Kıyamet gününde, Allah yanında insanların en şerlisi o kimsedir ki, iki yüzlüdür. Şunlara bir yüzle, onlara bir başka yüzle gider.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 248 / No: 8
Ramuz El-Ehadis

image16.jpeg

Bir genci (siret ve suretle) müslüman kisvesinde gördüğünüzde işte o sizin en hayırlılarınızdandır. İki bıyığını uzatmış, elbisesini yerde sürüyen yaşlı bir kimseyi görürseniz bilin ki, o da sizin en şerlilerinizdendir.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)
Sayfa: 47 / No: 16
Ramuz El-Ehadis

bottom of page