top of page

''Biz neyi tesyid edeceğiz neyi etmeyeceğiz,uzun yıllar işi karıştırdık , bunu ayıklamak mecburiyetindeyiz.Bizim her sahada yapılacak gayet güzel işlerimiz vardır.Allah Teala bizi kendimize eğdirsin.''

'İsmini Zikredeceğimiz Kimseler , Anılmaya Değer Olmalı

Hz Ebubekir Sıddık( ra) Efendimiz’e -bir kere söyledin ya Hazret!- zikr-ü salihin tenzilü rahmet.Sen Ebubekir’i anmayacaksın da kimi anacaksın.

 Bütün kardeşlerimiz mübarek gün ve gecelere kavuşmadan birkaç gün önce kitaplarımızdan bu geceyle ilgili mev-izâ’yı 2 – 3 defa okumalı.

       Yeryüzü İslam’a susamıştır, Biz İslam’ı gereği gibi gösterecek olursak, yeryüzünde Müslüman olmadık tek kimse kalmaz.

Allah’ın yegane istediği şey hoşnutluktur; nahoşnut taraflısı değildir.Allah hep güzellikleri ister.Bütün güzellikler Allah’tandır.

Müslümanlara karşı sorumlu ve duyarlı olmalıyız. İslam bir dairedir. Bu dairenin merkezinde Allah’ın birliği inancı ve fikri yani tevhid vardır.

Malumaliniz; “Allah Tek’dir, tekleri sever.”

… üç yüz on üçlerden (313) olan Muhammed Nefhani Hazretlerine gittim. Üç – dört gün kaldık orada.

Muhterem Müslümanlar bugün 26 Recep 1422 buna muvazi olarak 13.11.2001 Cumartesi Mübarek Mirac Kandili. Cümlenizin, cümlemizin bütün İslam Alemi’nin kandillerini tebrik ediyoruz, mübarek olsun diyoruz.

Cenab-ı Hak bu aylar yüzü suyu hürmetine razı olmadığı men ettiği pişmanlık duyacağın ne kadar kötü evsaf varsa bunların hepsini üzerimizden def-i ref eylesin.

Dünya üzerinde mevkiler olduğu gibi, ahiret aleminde de mevkiler vardır.Dünya, ahiretteki mevkiimizi belirleyeceğimiz  iki yönlü bir çalışma yeridir.İnsan dünyaya sade yemek-içmek, nefsini tatmin etmek için gönderilmemiştir.

          Bugünkü sohbetimiz Hz Ebubekir Sıddık (r.a) Efendimiz’e böyle dört başı mamur Allah’ın rızasını dünyada kazanmış şefaat-ı peygamberiyyeye dünyada nail olmuş Allah Resulu’nun gönlüne girmiş bu güzel hallere nasıl nail oldunuz diye sormuşlar.

 BU DÜNYA; DÜNYA SEVGİSİ DEĞİL, SEVGİ DÜNYASIDIR !

Hadis-i Şerif var efendim! ”Bir çocuk hocaya gider. BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM’i öğrenir. Üç kişinin cenneti yazılır; Annesinin, babasının, hocasının” Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bu müjdeyi veriyor.

Hasan Hüdaverdi (ks) Hz. anlatıyor:

 

“ Bir gün dükkanımda üstazımız Muhammed Necati Simavi Hz. (ks) ile oturup çay içiyorduk. İçeri Rıdvam Dede adında bir baba dostu girdi. Ak sakallı, pir-i fani olan bu zat selam,

Herşey kardeşlik için olmuştur. Tasavvufta bir menakıb var: Fenafilihvan, Fenafişşeyh, Fenafirresul, Fenafillah. İlk önce kardeşinde fena olacaksın. Ben yokum, o var diyeceksin...

Muhterem müslümanlar Allahü Teala’ya (cc) hamdu senalar nihayetsiz şükürler olsun. Bizi yine böyle mübarek aylara Regaip gecesine kavuşmamızı nasip etti.

Kameri aylarımızın yedincisi olan Receb-i Şerifin yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece Mirac gecesidir.

Allahü Teala cümlemizin Kadir Gecesi’ni mübarek eylesin. Cenab-ı Hakk nice böyle kadir kıymetine paha biçilemeyecek büyük gecelere bizleri nail etsin, kavuştursun.

bottom of page