top of page

Sefer Ayı'na Girerken

 

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında "Fatiha'"dan sonra "Kul ya Eyyühel kâfirun"i ikinci rekatında da "ihlas" sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

•Silsile-i Saadat okunur ve tevessül edilir.

 

•3 Kelime-i Şahadet

 

• 11 Kelime-i Tevhid

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn sureleri

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Elif. Lam. Mim

 

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İla şerefinnebiyyi sallallahu aleyhi vessellem ve alihi ve eshabihi ve üstazına ve ihvanına veli ebeveynina veli akrabainel fatiha...

 

• 100 Estağfirullah (100. El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

 

• 100 Salavat-ı Şerif

 

• 100 İhlas-ı Şerif

 

• 100 Kelime-i Tevhid

 

• 100 Lafza-ı Celâl :Allah C.C (Daha fazlada yapılabilir)

 

• 100 Salavat-ı Şerif

 

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. EL Fatiha...

 

Sefer Ayında Kılınacak İki Rekat Namaz

Sefer ayının ilk çarşamba günü Allah rızası için iki rekat kılınacak namaz, bütün sene için pek çok faideleri ihtiva etmekte ve zararları önlemektedir. Bu namazın ilk rekatında Fatihadan sonra 3 Ayet-el kürsi, ikinci rekatında yine Fatihadan sonra 11 Ayet-el kürsi okunur.

bottom of page