top of page

Receb-i Şerif

 

Hicri Senemizin 7. Ayı Recep'in İlk Gecesi Yapılacak Âdab ve Vazifeler:

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle…” denir.

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

• Dua

 

•Silsile-i Saadat okunur ve tevessül edilir.

 

•3 Kelime-i Şahadet

 

• 100 Estağfirullah

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Amenerrasulu

 

• 7 Elemneşrahleke-i Şerif

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn Sure-i Şerifleri

 

"Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin..." Resul-ü Ekrem(sav) Efendimizin ruhu tayyibelerine cümle enbiyaü vel mürselin hazeratının ervahı tayyibelerine, ezvacı tahirat ve eshabı kiram ve eimmei müctehidin ve ulemai muttakin ve meşayihi kiram hazeratının ervahı tayyibelerine... hediye edilir ve istikamet üzere takva ve tevfizi umur ve helalinden kaderil kifaye rızık talep ve niyaz edilir...

bottom of page