top of page

Üç Aylara Ait Vazifeler

 

       

 Recep, Şaban ve Ramazan aylarına "üç aylar " denilir. Bu aylarda şu hususlara riayet edilmesi tavsiye edilmiştir.

 

* Menhiyattan sakınmak ve daima o azimde bulunmak,

 

 * Geçen aylarda o zamana kadar, layıkıyla şükrünü eda edemediğini itiraf etmek ve Cenab-ı Hakk’tan af ve mağfiret dilemek,

 

* Yiyeceği ve içeceği taamda “Ramazan-ı şerifte oruç tutmaya, kuvvet ve istidat hasıl olması için yiyorum…” diye niyet etmek ve Allah’tan bu niyetin husulüne muktedir olmaklığını dilemek,

 

* Bir mazereti olmadıkça pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutmak suretiyle geçirmek,

 

 

* Ramazan-ı şerifi hoş tutmak için türlü sebepler hazırlamak,

 

* Her gün beş yüz ilâ bin adet istiğfarda bulunmak,

 

* Oruçlu iken sakındığı her şeyden, oruç tutmadığı zamanlarda da, oruçlu imiş gibi sakınmak,

 

* Her beş vakit namazın hitamında dua ederken bu mübarek ayın fezailinden mahrum kalınmaması için Rabbi Teala ve Tekaddes Hz. nden dua ve niyazda bulunmak,

 

* Her gün en az bir günlük kaza namazı kılmak,

 

* Ramazan-ı şerifte kendisine ve efradı ailesine helal rızık bulmak çalışmak.

 

 

                         RECEP AYI

 

             Receb-i Şerif'in İlk Gecesi Yapılacak Âdab ve Vazifeler:

 

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Receb Ayı'nın fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme vesile eyle…” denir. 

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında Fatiha'dan sonra "Kul ya Eyyühel kâfirun...", ikinci rekatında da "İhlas" sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

• Dua

 

•Silsile-i Saadat okunur ve tevessül edilir.

 

•3 Kelime-i Şahadet

 

• 100 Estağfirullah

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Amenerrasulu

 

• 7 Elemneşrahleke-i Şerif

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn Sure-i Şerifleri  ( Felak ve Nas Sureleri )

 

   "Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin

velhamdülillahi rabbil alemin..." Resul-ü Ekrem(sav) Efendimizin ruhu tayyibelerine cümle enbiyaü

vel mürselin hazeratının ervahı tayyibelerine, ezvacı tahirat ve eshabı kiram ve eimmei müctehidin ve

ulemai muttakin ve meşayihi kiram hazeratının ervahı tayyibelerine... hediye edilir ve istikamet üzere

takva ve tevfizi umur ve helalinden kaderil kifaye rızık talep ve niyaz edilir...

( Hasan Hüdaverdi Burkay ks.Hz'nin İlmihal Kitabı'ndan alınmıştır.)

bottom of page