top of page

1995 Yılı Regaib Sohbetinden

 

               Muhterem müslümanlar Allahü Teala’ya (cc) hamdu senalar nihayetsiz şükürler olsun. Bizi yine böyle mübarek aylara Regaip gecesine kavuşmamızı nasip etti.Kıymetli kardeşlerimiz uzaktan yakından teşrif ettiler.

          Allah ecirlerini bol etsin ziyaretlerini kabul etsin.Daha nice böyle sağlıkla afiyetle güzel günler idrak etmemizi hep beraber bu günlerin tadını çıkarmamızı nasibi müyesser eylesin.Hz Allah (cc)Amme Nevalehu vela İlahe Gayrihu Hazretleri , Allahü Teala (cc) indinde ayların sayısı 12 diyor. (Muharrem,Safer Rebiul Evvel,Rebi ul Ahir,Camaziyel Evvel,Cemaziyel Ahir ,Recep,Şaban,Ramazan ,Şevval,Zilkade,Zilhicce) bunlardan dördüne (Recep,Zilkade,Zilhicce,Muharrem) Eşhür-ül Hurum denmiştir.Bu  aylarda günah işleyerek nefislerinize zulum etmeyiniz.

 

         Efendim tabi bizden bir takım hatalar günahlar südur eder; bunun peşi sıra tevbe istiğfar getirir, nedametimizi izhar eder, pişman olduğumuzu Rabbimize duyuruverirsek bu günahlarımız gönlümüzde hiçbir iz bırakmaz, leke bırakmaz, defolur giderler. Bir daha da yapmama azmine girilir ve yapılmaz, günah ve kabahatler izhar edilmez. Hasbel beşer yapılırsa tevbe istiğfar edilir. Allahü Teala (cc) da affeder bağışlar. Zira bir hadisi kudside öyle buyuruyor ‘’ Siz günah işlememiş olsaydınız günah işleyen bir kavim halk ederdim.’’

 

           Günahın neticesinde efendim Allah’a (cc) teveccüh vardır. Allah’a (cc) güven vardır, Allah’ın (cc) rahmetine ümit vardır. Bunların hepsi bir yerde güzel meziyetlerdir. Mevlayı Müteal bize günah sapıklıklarından kurtulmamızı nasip etsin; bu güzel günler yüzü suyu hürmetine. Ve bizi günaha sokacak müesseseleri de peyder pey yok etmek kapatmak yerlerine hayırlı güzel şeyler kurmak nasibi müyesser eylesin.

 

           Receb i Şerif’in ilk Cuma gecesi Regaip Kandili buyurulmuş. Her sene böyle gelir. Regaip rağbet edilecek bir gece manasına geliyor.

 

             İslam’da  üç ayların öneminde ayrı bir hususiyet vardır. Üç aylar rahmet mağfiret ayları, yıkanma arınma ayları, temizlenip pak olma ayları . Kainatın Efendisi’nin dilinde bu aylara şöyle denilmiş; Recep Şehrullah , Şaban Şehri, Ramazan ümmeti. Allah Resulu Recebi Şerif Ayı’nı Allah Teala’nın ayı olarak bize bildirmiş. Şabanı da kendi ayı, Ramazan ı şerifi de ümmetimin ayıdır demiş. Ve bunların efdaliyeti kudsiyetini üstünlüğünü şu şekilde ifade buyurmuşlar. ‘’Kuranı Azimuşşan bütün semavi kitapların üstündedir. Bütün semavi kitapların camiidir. Ve kıyamete kadar bakidir, hükmü caridir. Bu nasıl böyledir; Şehrullah Recebi Şerif ayı da böyledir’’. Kuranı Azimuşşan’a milletçe sarılmamız, milletçe eğilmemiz, milletçe Kuranı Azimuşşan’ın bize ne dediğini  Allahü Teala’nın ilahi kitabında bize maddi manevi dünyevi uhrevi ne mesajlar gönderdiğini, milletçe idareci olarak Efendim hepimizin bilmesi gerekmektedir.

 

            Vahyi ilahidir kitabımız. O (sav) diyorsa kıyamete kadar baki ve caridir, kıyamete kadar bakidir. Ayeti celileri ile de bunu beyan buyuruyor. ‘ Onu biz inzal ettik muhafızı da biziz ‘. Bu nedenle Kuranı Azimuşşan’a milletçe devletçe sahip çıkmamız lazım. Kuranı Azimuşşan’ı öğrenmemiz lazım. Altından kalkamadığımız hususların çaresini orada aramamız lazım. Bizim kitaplarımızda çare tükenmez. Sade kitabını bil, manasını anla, ehliyle istişare et. Bir derdine bin tane deva bulur. Biz devayı Kuranı Azimuşşan’da devayı büyük kütübi sitte dediğimiz hadis kitabında arıyacaz. Biz devayı Hz Muhammed’in 63 yıllık yaşantısında arayacaz. Biz devayı sahabe devrinde arayacaz. Hz Ebubekir’in , Ömer’in Osman’ın Ali’nin hilafetinde arayacaz. Onlar devlet idaresi ve diğer hususları ne şekilde yapmışlar? Biz devayı 600 sene bu milleti gül gibi geçindiren hudutlarımızı Viyana kapılarına çeken Osmanlıda arayacaz. Orda şurda burada değil. Oradan buradan bize deva değil dert gelir. Dertlerimizin yegane devası kendi kaynaklarımızdadır, ziyadesiyle vardır. Bu nedenle Rabbim Kuranı Azimuşşan’ı anlama çığırı açtırsın. Her birerlerimize öğretsin .O güzel lisanı öğrenip Kuranı Azimuşşan’ın bize ne dediğini bilmek, öğrenmek, mucibiyle amel etmek, her birerlerimize nasip etsin. Kuranı Azimuşşan her zaman söylüyoruz her zaman söylenmek ihtiyacı vardır. Ölü kitabı değildir. Onu sen cicili bicili bohçalara koy keselere koy duvara as .Ramazan’da bayramda aç, ara ara Yasini Şerifi oku, ölülerimize oku üfle, olsun bitsin.

 

        Kuranı Azmimuşşan bundan ibaret değil bu çok cehalettir. Maalesef bize Kuran’ı böyle yaptırdılar raf süsü yaptırdılar. Ondan gerekeni milletçe alamadık. Mevlayı Müteal inşallah bundan sonra almamızı nasip etsin. Öğrenme çığırı da açıldı. Anlama çığırı da acilen açılacak.

 

        Evet kitapların içinde Kuranı Azimuşşan nasıl ise ayların içinde Recebi şerif  öyle üstündür. Allah Tealan’ın ayıdır. Kainatın Efendisi ins ve cin peygamberi yeryüzünün tek rehberi Hz Muhammedenil Mustafa (sav); ’ Recebi şerif’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik, ve yine üçüncü günü oruçlu olmak bir senelik günahı segaireye kefarettir’’buyuruyor.

 

          Bundan sonra Allah Rasulu, Recep , Şaban aylarında bol bol oruç tutarlardı. Kameri aylar 13-14-15 günleri oruç tutarlardı. Namazdan sonra en güzel ibadetimiz oruçtur.

 

      Oruç, tezkiyeyi nefis tasfiyeyi kalbe de insanı layık eder.Evet yine bir hadisi şerifte Sevgili Peygamberimiz’den Hz Aişe Validemiz naklediyor ‘ Peygamber Efendimiz sav hiçbir ayda Şaban’da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı.Şaban ayını tamamıyla oruçlu geçirirdi.’buyuruyor.

 

         Biz inşallah bu aylarda yapabildiğimiz kadar, Rabbim azımızı çoğa sayar yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapmamızı Rabbim nasip eder. Ne yaparız ne ederiz demeye lüzum yoktur. Şerafettin Hz ‘Bizim kapımızın evlatları bol koyunlu kuzunun evlatları gibidir’ diyor. Mevizai hasene, bu gibi ayların faziletini bize geniş etraflı anlatıyor. Adabı vezaife gelince bu ayların başlarında içinde bulunan mübarek gecelerde neler yapacağımızı bize ayrıntıları ile hepimizin anlayacağı bir şekilde bildiriliyor. Bu nedenle ne yapmalıyım ne yapabilirim demeye lüzum yoktur. Peygamberimiz bu mübarek aylar gecelerde ne yapmış ise oraya kaydetmişizdir. Onların yapabiliyorsak hepsini, yapamıyorsak kısmen bir kısmını yapar, bu gecenin farkına varırız.

 

           Bu gecenin farkına varmak bile bir meziyettir. Regaip olduğunu bilmek. Zira milyonlarca insan bundan gaflet içinde, haberi yok. Hala olmadık masaların üzerinde, olmadık işlerin peşinde öyleyse senin bu geceyi anman bile ; Bu Regaiptir Allah’ın makbul saydığı bir gecedir . Müslümanların müminlerin kandilidir. Ben de inşallah hiç olmazsa bir günlük kaza kılar bu geceyi ihya ederim demen bile meziyettir fazilettir ecirdir karşılık görecek bir derecedir.

 

         "Cennette Recep adlı bir ırmak vardır. Suyu sütten beyaz baldan tatlıdır. Bu ayda bir gün oruç tutanı Cenabı hakk o ırmaktan içirir. ‘’ Hadis-i Şerif.

 

      Cenabı hakk Habibi Edbini bize tanıtmış . Sebe suresi 28. ayeti kerimesinde Mevlayı Müteal : ‘’Habibim seni rahmetimizin müjdecisi sıfatı ile gönderdik . Fakat insanların çoğu bunu bilmezler ‘’ buyuruluyor.

 

        Evet Hz Allah öyle buyuruyor. Rabbimiz inşallah bu gece yüzü suyu hürmetine bizim kaydımızı bilmezlerden çıkarsın bilenlerden eylesin. Hz Muhammedimizi çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Milletçe . O çünkü yeryüzünün, Türk milletinin değil, İran milletinin değil, Pakistan milletinin değil, Amerika’nın değil şunun bunun değil.

 

          Yeryüzünün tek rehberi , yeryüzü O’nu bilmekle mükellef yeryüzü O’nu bilirse kurtuluşa erecek. Bu, bu kadar kesin ve net. O nedenle Rabbim Hz Muhammedimizi bize iyi bildirsin yeryüzüne iyi bildirsin. Sade bildirsin mi? Bildirmek nasip etsin. Dış ülkelere İslam dininin güzelliğini İslam dininin büyüklüğünü İslam dininin son din olduğunu gene bizim milletimize yeryüzüne bildirtsin.

 

           Peygamberimizin sünnetine dört elle sarılıcaz.

 

          Her bir hareketini kendimize şiar edinicez. Bir işi yaparken Hz Muhammed nasıl yaptı? Ben de öyle yapabiliyor muyum Onun muhasebesine muhakemesine düşücez.

 

         Pek çok veliler Peygamberimizin nasıl karpuz yediğini bilmedikleri için ağızlarına karpuz koymamışlar. Hz Muhammed turşu yemediği için ağızlarına turşu koymamışlar. Biz de pek severiz turşuyu.

 

         Her sahadan böyle . Rabbim boş şeyleri terk ettirtsin. Bu güzel faideli şeylerle meşgul olmamızı nasip etsin. Enbiya Suresinde Alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Biz de Onun ümmetiyiz biz de Onun ümmeti gibi olucaz biz de dolayısıyla alemlere rahmet olucaz.

 

          Mevlayı Müteal ‘’Sizler bir gün gelecek hesaba çekileceksiniz o gün gelmezden evvel kendinizi hesaba çekin’’ hadisi şerifine ittibalar nasip etsin. Burada hukukullah hukukunnas Allah hakları kul hakları ne var ise inceden inceye düşünmek helalaşmak burada hesabını görüp orada bila hesap cenneti alada hakkımız var yok gözümüz var yok üstün makamları Habibi Edibi’nden istiyor dizi dibinde haşru cem etmesini Rabbul aleminden diliyoruz. Efendim her şeyin bir emeği vardır. Bir lokma ekmek bile çiğnenecek ki mideyi yormasın vucuda yarar bir hale gelsin öyleyse biz de zamanımızı güzel değerlendirmeliyiz. Ahiret ölçüleriyle senin yaşantın bir saat onun kıymetini bildin değerlendirdiysen ne ala.

(Hasan Hüdaverdi Burkay ks.Hz'nin 1995 Yılı Regaib Kandili Sohbeti'nden derlenmiştir.)

bottom of page