top of page

Arefe Günü'nün Kıymeti

 

Arefe Günü, hac ibadetinin rükünlerinden Arafat’ta vakfenin yapıldığı gündür .Hacc'ın en önemli rüknü vakfe'dir.

 

Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem:

 

"Hac arafattır!" buyurmuşlardır .

     

       Vakfe: (Sünnet olanı) Zeval vaktinden sonra güneş batmadan evvel Arafat hudutları içinde kıbleye dönerek, ayakta el açıp ağlayarak dua etmek, Allah'a yalvarmaktır.

       

          Arafat’ta vakfeye duran müminler, Allah'a dayanmayı, Allah'a sığınmayı Allah ile olma şuûruna ermeyi yaşarlar. Hesap Gününün şiddetli halini temaşa ederler. Duanın en içten nasıl edilebildiğini; aslında Allahü Teala’nın (cc) her an nasıl da şah damarımızdan da yakın olduğunu hissederler. O anlarda, kulluk şuuruna  kalbin en derininden, kulun kendi isteği ile ayar yapılır. Ne kadar nakıs hal var ise bu hallerin giderilmesi için yalvarılır en Yakına . Öyle bir yakın ki ses çıkmadan yalvaranların yalvarmasına icabet eden en yakın: El Habir, El Gafur, Er Rahman Er Rahim  olan Allah (c.c)

“Kullarım sana beni sorarlar; de ki: Ben (onlara çok) yakınım” (Bakara 186)

         

           Arefe günü hacc edenlere olduğu kadar hacc vazifesine gidemeyip memleketlerinde Kurban Bayramı’nı yaşayanlara da kıymetli bir gündür.

 

Bir hadis-i şerifte Cenabı Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:

 

        ‘’Arefe Gününde olduğu kadar şeytan hiçbir zaman daha küçük , daha kovulup,daha alçalmış daha hor ve daha öfkeli bir halde görülemez. Zira o gün ilahi rahmetin yağmur gibi indiğini ve Allah’ın en büyük günahları bile affettiğini ayan beyan görür.’’

 

            Bu Arefe Günü Kurban Bayramı’na aittir. Ramazan Bayramı’nının arefesi yoktur.Allahü Teala’ya (c.c) yakın, keşif ehlinden bazıları  bu mübarek Arefe Gününde, iblisin kendilerine bir insan kılığında göründüğü ve şekli ise çok sıska, sararmış, gözü yaşlı, beli bükülmüş ve perişan bir halde bulunduğunu ve neye ağladığı sorulduğunda :

 

_Hacılar O’na _Allahü Tealaya_ hiçbir kazançları olmadığı halde çıkageldiler. Bu yüzden boş çevrilmeyecekler.Ondan korkuyorum.Zira böyle olursa pek mahzun kalacağım.. cevabını verir.İkinci sual:

_Ya bu kadar zayıflamanın sebebi nedir? Cevaben:

_Allah uğrunda at kişnemeleri,otobüslerin sesi, tayyarenin Hu çeken bol nefesi; bunların hepsinin benim için , benim uğrumda olmasını isterdim. Benim uğrumda olmadığı için zayıf düştüm.

Yine sorulur;

_Ya şu sararıp solman nedendir? Cevaben:

_Toplulukların Allah’a itaatte , birbirlerine yardımda bulunmaları.Halbuki masiyette yardımlaşmaları hoşuma gider.

Nihayet dördüncü sual:

_Peki ya şu kamburun? Cevaben:

_Kulun hüsnü hatimeyi dua ederek istemesi, yani: ‘’İmanı kamil ile çene kapamayı bizlere Lutf-u ilahi ile ihsan ve nasip et’’ diye yalvarması. O zaman diyorum ki ‘’Vay halime , sakın bu adam amelinin beğenilmiş olduğunu sezmiş olmasın. .(Mev’iza-i Hasene 1-2)  

 

            Allahü Teala’ya hakkı ile kulluk edip O’na yakınlığı böylesi günleri kıymet bilerek yakalamaya çalışan müminler bayramı hakikatiyle yaşarlar.. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

 

‘’-Allahü Teala kullarını Arefe Günlerinde Cehennemden azad ettiği kadar , başka günlerde azad etmemiştir.’’

 

               Nefse kul olup cehenneme düçar olmak en büyük köleliktir. Cehennemden azad olmak kölelikten azad olmaktır. İç huzuru bu tür kölelikten kurutulmakla bulunur, gerçek bayramın tadı ancak bu hissiyat ile alınabilir.

 

         Arefe Günü’ne Peygamber Efendimiz (sav)’in vermiş olduğu kıymeti şu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz:

*Arefe Gününe hürmet ediniz Çünkü Arefe Allahü Teala’nın kıymet verdiği bir gündür.

*Arefe Günü oruç tutanların iki senelik günahları af olur (Biri geçmiş senenin diğeri gelecek senenin günahlarıdır)

               

                     Arefe Günü Hangi İbadetler Yapılmalı?

 

          Mümkünse Arefe Günü oruç tutmalıdır. Bütün küçük günahlara kefalet olacağı umulur. İmamı Gazali bu mübarek günler için ‘’ Her kim Zilhicce Ayı’nın son ve Muharrem in ilk günü oruç tutarsa o senenin tamamını oruç tutmuş gibi fazilete mazhar olur.Zilhiccenin on günü içinde fukaraya yardım etse, peygamber ve mürselin-i kirama tazim etmiş olur. Bu on gün içinde bir hastanın hatrını sorup ziyaret etse , Hak Teala’nın dostları olan kullarının hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu günlerde yapılan ibadet, diğer günlere nazaran daha çok sevaba vesile olur’’. buyurmuştur. .(Mev’iza-i Hasene 1-2)  

*Arefe Günü bin İhlas-ı Şerif okuyanın bütün günahları af olur. (Hepsi besmeleyle okunmalıdır).

 

                İlk Teşrik Tekbiri

 

         Rivayet edildiğine göre; Halilullah İbrahim (a.s) oğlu İsmail’i Allah’ın emri doğrultusunda kurban etmek üzere yatırdığı zaman, Cebrail (a.s.) yine Hakk’ın emriyle iri ve güzel bir kurban getiriyordu.

 

         Cibril, Hz. İbrahim’in gelen sese kulak verip meşgul olması için “Allâhü ekber, Allâhü ekber” diye seslendi. O da oğluna bir fidye getirildiğini görünce sevincinden; “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber”dedi. İsmail’in kurtulduğunu gören Cibril; “Allâhü ekber ve llillâhi’l-hamd” diyerek cümleyi tamamladı.

 

Allâhü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.

 

           Namaz kılan bir kimse teşrik tekbirlerine, arefe günü sabah namazının farzını kılıp selam verdikten sonra başlar. Dördüncü bayram günü ikindi namazını edâ ettikten sonraya kadar yirmi üç vakitte farz namazlardan sonra devam ederek okur.

 

          Arefe Günü böyle nice fırsatlarla doludur.Hemen Cenab-ı Hak bizleri millet olarak nevmi gafletten ikaz buyurup; böyle günlerin gelip geçtiğinden haberdar olan kullarından eylesin.(amin)

 

(Hasan Burkay Hazretlerinin Meviza- i Hasene 1-2 kitabından yararlanılmıştır))

bottom of page