top of page

Hasan Burkay Hz. 

İBADETTE İHLÂSIN ÖNEMİ

Cenâb-ı Hakk (CC.) Sad Suresi 82-85. Ayetlerinde meâlen: “Şeytan dedi: “Senin izzetine- yani mutlak kudret ve kararına yemin ederim ki, ben de onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak içlerinde ihlâsa erdirilmiş imanlı kulların müstesna.” Cenâb-ı Hakk (CC.) buyurdu: “İşte bu doğru” ben şu hakikati söyleyeyim. And olsun, cehennemi senden, senin cinsinden ve onların –insanların- içinde sana tabi olanların hepsi ile dolduracağım.”

Kâinatın Efendisi, insanlığın önderi, yeryüzünün tek rehberi Hz. Muhammedini’l Mustafa sallallahü aleyhi vessellem Efendimiz de hadis-i kudsîde: “İhlâs benim sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğim kulun kalbine tevdi ederim.” Buyuruyor. (İrşadü’l Gafilin)

İmam-ı Rabbani Hazretleri: “İmanın kemali üç şey iledir: 1-İlim, 2-Amel, 3-İhlâs. İhlâs ancak halka-i tevhide, Allah için Allah diyenlerin sofrasında elde edilir.” Buyurmuşlar.

Kıymetli kardeşlerim, ihlâs Allah rızasını kastetmek ve yapılanı O’nun rızası için yapmaktır. Tesbihatımızın sonlarında ara ara söylediğimiz gibi “İlahi ente maksûdi ve rızâike matlûbi. ‘Ya Rabbi senden maksadım senin rızanı kazanmak. Seni hoşnut etmek sana kulumsun dedirtmek içindir.’

Zira Allah Resulü (sav.) bir hadis-i şeriflerinde, “Bütün insanlar helaktadır; âlimler felahtadır. Bütün âlimler helaktadır; âmiller felahtadır.  Bütün amel edenler helaktadır; illâ muhlisûn. Amelinde ihlâs bulunanlar felahtadır.” Buyururlar.

İmam Gazali (ks.) “Riya ve ucuptan uzak ve ihlâsa yakın olarak yapılan az bir ibadet, kıyamet gününde Cenâb-ı Hakk (CC.) –onun sevabını katlamak suretiyle- sonsuz bir ibadet olur. İhlâs ve samimiyetsiz olarak, riya ve ucupla yapılan bir çok ibadetler de bir hiç mesabesinde olup sahibine asla faide temin etmez.” Buyurmuştur.

İbadetlerimizi korkmadan, çekinmeden, samimi bir şekilde hulûs-i kalb ile yerine getirmeye gayret edelim. Allahü Teâlâ’ya (CC.) iman edenler, Cenâb-ı Hakk’ın (CC.) HALIK- Yaratıcı; MUHSİN-İhsan edici olduğunu bilir ve ancak O’na güvenir. Kimseden korkmaz. Müslüman neye korksun ki? İşi gücü kendini kemale eriştirmek, beş vakitte vatanına milletine dua etmektedir. Zira Allah Resulü (sav.), “El-hâinü hâifün- Hain olan korkar.” Buyurmakla bu hakikate değinmiştir. İnanmış kimselerin kime hıyaneti olabilir ki?

Ne güzel denilmiştir: “Kişinin cemâli sözünün güzelliğinde, kemâli ise işinin dürüstlüğündedir.”

İhlâsın zıddı riyadır. Bunun için de şair öyle diyor:

“Elbette niyetini, Cenab-ı Allah (CC.) bilir

Yapılan ibadeti riya götürebilir.”

Cenâb-ı Hakk (CC.) bizleri ve bütün ümmet-i Muhammed’i her türlü gösteriş ve riyadan muhafaza buyursun, bütün işlerimizi ihlâs ile yapmamızı nasib-i müyesser eylesin.

 

Mev’iza-i Hasene, Cilt 5

bottom of page