top of page
WhatsApp Image 2019-04-22 at 14.03.56.jp

Mikelanj Fenomeni -Prof.Dr.Nevzat Tarhan

Modernlik, kültürel devrim yapmak isteyenlerin toplum mühendisliği projesidir. Kültürel devrimi ne Rusya ne de Çin başarabildi. Başarılamamasının sebebi, kültürde devrimin değil evrimin gerçekleşmesidir. Bu başarısızlığın da biyolojik bir temeli vardır. ’Mikelanj Fenomeni’ diye adlandırılan olgu , bir heykeltıraşın taşı yontması gibi insanların da zaman içerisinde birbirlerinin biyolojik yapıları üzerindeki etkinliklerini gösterir. Bu olayın biyolojik temeli şöyle açıklayabiliriz: Yapılan araştırmalar, birbirini seven ve aynı evde oturan iki insanın yüz çizgilerinin birbirine benzer olduğunu gösterir. Birbirini seven iki insanın yüz hatlarının çizgileri, mimik ve jestleri birbirine çok benzediği için gülüş tarzları da çok benzer. Evliliklerle ilgili tahmin çalışmaları, yüz çizgileri birbirine benzeyen çiftlerin boşanma riskinin, benzemeyenlere oranla daha düşük olduğunu gösterir. Mikelanj fenomeninde sanatçının heykeli yontması gibi, bir arada bulunan iki kişi de sevdiğinin beyninde yontma yapmaktadır. Kişi hiç farkında olmadan karşı tarafın üzerinde sevgi oluşturarak kendi kopyalatır, daha sonra kemikleşerek yüz ifadesine yansır. Beyindeki networkta yol yaparak –bir çeşit yontarak- kalıcı hale gelir. Birbirini seven ve birbirine yakın olmuş iki kişinin zevkleri, yürüyüşleri, el tutuşları, konuşmaları aynı olur. Aralarında paylaşım ve birliktelik, dostluk ve arkadaşlık boyutunu oluşturur ve kalıcı hale getirir. Bu romantizmden daha yüksek bir durumdur. Bu kalıcı durum beyinde nöroplastisiteyle ilgilidir.

Prof.Dr.Nevzat Tarhan Toplum Psikolojisi 57.Sayfa

bottom of page