top of page

YAKUB-UL ÇERHİ HAZRETLERİNİN ENGİN SABIR VE MERHAMETİ

Silsile-i Meşayih-i Nakşibendiyye’den olan Yakub-ul Çerhi Hazretleri, bundan sekiz yüz sene kadar evvel yaşamıştır.Ailesi tarafından kırk sene mütemadiyen eziyet ve tenkitlere hedef olmuştur.Ve ailesi tarafından zehirlenmiştir.Üstazın ahirete intikalinden birkaç gün sonra hülefaları kabrini ziyaret ettiler.

-Ya Hazret-i Üstaz!Kırk sene kutupluk makamında vazife gördünüz, yüzbinlerle ümmeti hidayete sevk ettiniz.Cenab-ı Hakk (cc) bu müddet içinde ne gibi amelinizden razı oldu?Bizlere tavsiye et de ona göre amelde bulunalım demeleri ile hatıf üzere:

-‘’Evlatlarım !  Kırk sene kutupluk ve mürşidlik yaptım , bu kadar ümmeti hidayete sevk ettim , bu amellerden dolayı Cenab-ı Hak (cc) bana nazar- ı iltifatta bulunmadı.Şayet katil, acuze ailemi affetmemiş olsaydım bu kutupluk ve mürşidlikten azl olunup, cehenneme müstehak olacaktım.Aman evlatlarım en büyük tavsiyem, mazarattagayr-ı tahammül (Kötülüklere tahammülsüzlük) kötülük edene iyilikten başka , Allah (cc) ibadeti kabul etmiyor.Kötülük edene iyilik yapmıyan kimse kırk sene Ravza-i Mutahharada, kırk sene de Beyt-i şerif’te dünya kelamı söylemeden ibadette bulunsa melekler adedince sevaplar işlese ve binlerce  hacc-ı şerif eda etse , Allah kabul etmiyor.Sebebi ise, kötülük gördüğünüz kimsenin kalbini kırmaktır.Şayet iyilik yapılmazsa o kimse de (kızgınlığından, cahilliğinden) Allah na mevcuddur –yani Allah yoktur diye nefis ve şehvete mahkum oluyor.

Kalp kıran kimsenin günahı Beytullah ile Ravza-i Mutahhara’yı yıkmaktan daha ziyade olduğu hususunda saadat ve evliya-i kiramın ittifakı vardır.Bunun affında evliya acizdir.Mahza, Allah’ın merhametine kalıyor.

Bir kimse gadap (öfke) geldiğinde beş dakika sabredip karşısındakini affederek iyilikle mukabelede bulunsa Hz Adem’den şimdiye kadar ne kadar insanın ibadeti varsa onların sevaba müstehak kabul edilmiş amelleri miktarınca Cenab-ı Hakk (cc) ona sevap verir.’’Sabirinlere (sabredenlere) bi-gayri hesap (hseapsız) ecir (sevap) vereceğim diyor.Bu sebeple sizlere tavsiyem ve son vasiyetim bu meseleye gayet ehemmiyet vererek mücahedede olmanızı Cenab-ı Hak’tan temenni ederim.(Şeyh Şerafeddin Hz nin Ağzından Menakıb-ı Şerefiyye 1 Hasan Burkay)

bottom of page