top of page

Peygamber Dilinden:Sadaka Nedir?

photo (40).png

1. Güzel söz sadakadır (Buhari, Edeb 34, cihad 128

2. Sadaka suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür.(Tirmiz’i İman 8)

3. İnsan öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer.Şu üç şey bundan müstesnadır:Sadaka-i cariye ,istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.(Müslim vasiyyet 14)

4. Sadaka veriniz ve hastalarınızı sadaka ile tedavi edin.Sadaka her türlü hastalığı ve belaları def eder.Amellerinizi ve hasenatınızı artırır. (Ramuz el-Hadis 252-4)
5. Sadaka verin.Zira sadakada cehennemden azadlık vardır.(Ramuz el-Hadis (252-3)
6. Din kardeşinin kabına kovandan su boşaltmak sadakadır.Emri bil maruf nehyi anil münker yapmak, din kardeşine iltifat etmek, yoldan taş vs. kaldırmak , kılavuzluk etmek de bir sadakadır.(Ramuz el-Hadis 76-3)
7. İnfak et!Sayıp durma!Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger.Paranı çömlekte saklama, Allah da senden saklar.(Müslim zekat 88)
8. Bağışından dönen kimse, kusmuğunu yalayan köpeğe benzer((Buhari Hibe 30,zekat 59)
9. Allah yolunda malını harcayana , harcadığının yedi yüz misli ecir verilir.(Tirmiz’i Fezailü’l cihad 4)
10. Sadaka fenalıktan yetmiş kapıyı kapatır (Ramuz el-Hadis 216-13)
11. Sadaka Allah’ın gadabını söndürür ve fena ölümden korur.(Ramuz el-Hadis 217-18)
12. Müslümanın sadakası ömrü ziyade eder ,onu fena ölümden korur,ondaki kibir ve tefahuru gider
ir.

(Ramuz el-Hadis 123-5)

bottom of page