top of page

PEYGAMBER EFENDİMİZ’DEN (S.A.V) 15 HİKMETLİ CEVAP

Biz neyi tesyid edeceğiz neyi etmeyeceğiz,uzun yıllar işi karıştırdık , bunu ayıklamak mecburiyetindeyiz.Bizim her sahada yapılacak gayet güzel işlerimiz vardır.Allah Teala bizi kendimize eğdirsin.Kendi gelenek töre din, diyanet ve en büyük yeryüzünün rehberi  Hz Muhammed’e uydursun .O ne yaptıysa O ne yap dediyse yapılanların en güzeli odur, en çirkini de O’na zıt düşendir.Bu nedenle Rabbim nevm-i gafletten ikaz buyursun hayırlı uyanıklıklar versin, bizi kendine kul Habibi’ne ümmet eylesin.Devletçe milletçe alnımızı secdeye değdirtsin inşaallahu Teala.

 

Mirac hususunda uzun uzun sohbetlerimiz var, Mev’iza-i Hasene’de yazılı.Bir takım canlı yayın diyorlar şimdi video kasetlerine.Hali vakti yerinde olan bir video almalı evine ve bu dini neşriyatı hem kendi aile efradına hem de yapabilirse hısım akraba konu komşuyu da davet ederek birlikte seyrettirmeli.Birlikte dinletmeye gayret göstermeliler.El birliği ile hepimiz yapılacak görevleri var vazifeleri var .Vazifeler yapılmadıktan sonra kendimizi müsterih sayamayız.Allah’a tevekkül edemeyiz.Kuru kuru tevekkül olmaz .Sebebe tevessül edilecek, gereken çaba sarf edilecek ,ondan sonra netice Allah’tandır denilecek.Cenab-ı Hak bizleri boş şeylerle değil;dünyamızı ahretimizi mamur edecek iyi güzel verimli şeylerle nefeslerimizi tüketmek mesaimizi sarf etmek gece ve gündüzümüzü öyle geçirmek nasip etsin ……..

 

Biz de de biraz okuma yazma aşkı uyanmalı; hangi yöne kabiliyetimiz varsa o yöne eğilmeli. Allah hepimize o hazineyi ilahiyi lutfetmiş .Öyleyse yerinde kullanmalı .Kimi şiirden hoşlanır şiir karalamalı İnsan kendine hayırlı güzel faydalı bir meşgale bulmalı İki günü bir geçen ziyandadır……….

 

(Yaptırılan anonsları kast ediyor Hazret )Pişmiş aşa soğuk su katma gibi oluyor, muhabbeti kesmek onun için ne demiş büyükler muhabbet için üç madde lazım Zaman zamanla mukayyet olmayacan araba bekliyordu kaçıracak mıydım gelecek miydi; mekan müsait bir mekan sonra da ihvan aynı tüfeğin demirinden olanlar.Ancak onlar halden anlarlar.

 

Sahabeden bir zat. Allah Resulu’nun huzurunda boynu bükük gözü yaşlı bir şeyler diyecekmiş gibi huzurda oturan bir sahabi.Hz Muhammed Mustafamız da ona ‘’Sen bana her şeyi sorabilirsin, benden her şey öğrenebilirsin; sana müsaade ediyorum buyur suallerini sor’’ dedi.O büyük sahabi de -dur bakalım şimdi bir hoca efendi içimizden birini önüne alsa ne gibi şey soracaksın bana ne öğrenmek istiyorsun dese bakalım biz bu sahabenin öğrenmek istediklerinden bizim kafamızda kaç tane var ya da yok.İstenilecek şeyin ne olduğunu bize öğretiyor.Ve soruyor Kainatın Rehberine ins ve cin peygamberine yeryüzünün tek rehberine Hz Muhammed’e soruyor (sav)

 

 

1)Ya Rasulallah ben insanların en alimi olmak istiyorum.

(Allahü Teala sohbetin girişinde okuduğumuz ayet) ;Benden en çok korkanlarınız alimlerdir.El ulema veresetül enbiya İlim sahipleri benim varislerimdir diyor, yerime bıraktıklarımdır diyor Hz Muhammed .Sahabe de böyle büyük bir alim olmak istiyorum ne tavsiye buyurursunuz diyor.Allah’ın emrettiği tavsiyeyi buyuruyor.Allah’tan en çok korkan insanların en alimi olur.Emri bi’l maruf nehyi ani’l münkeri (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) güzel tetkik edip inceleyen ve tatbik eden,  lafla peynir gemisi yürümez.Yaşayan.İnsanların en alimi olursun diyor.Allah sevgisi, Allah saygısı .Çünkü Hz Allah başka ayeti  celilede öyle buyuruyor:’’Siz bildiklerinizle alim olun bilmediklerinizi ben öğretirim’’ diyor.İnsan ilmini Allah’a kul Resulu’ne ümmet vatana millete hayırlı insan olmak için tahsil edecek.

 

 

2)İnsanların en zengini olmak istiyorum diyor.Kanaatkar olursan insanların en zengini olursun buyuruyor.Hadis-i şerifte buyruluyor:’’Kanaat gizli bir hazinedir’’.

Malesef günümüzde kalmadı hangi esnaf malını satarken hayrını gör diyor , hangi esnaf parasını alırken Allah bereket versin diyor?Allah korusun bugün için bu laflar artık demode oldu diyorlar bu laflar kıyamete kadar baki.Bu lafları tekrar  Rabbü’l alemin bizim dilimize getirsin yokluğun bir nedeni de budur.Ayın on beşini yirmisini getiremiyorum.Getiremezsin ya sofraya besmeleyle başlamasın, bir kere elhamdulillah demezsin tabaklarda yarım yarım  bırakırsın daha edebsizliğini istersen ekmekle ağzını siler çöp tenekesine atarsın.Sonra bolluk bereket istiyorsun ne yüzle istiyorsun.Allah’ın verilmiş  vermiş olduğu vereceği çok büyük nimetler var .

 

Padişah Laleli Camisini yaptırıyormuş hangi vaziyete geldi diye bir teftişe gelmiş.Orda da bir Eskici Baba varmış.Efendim demişler burada herkesin sevdiği hoşuna gittiği bir Eskici Baba var onu da görmek ister misiniz?Eski padişahlar her şeye saygılı insanlar maneviyatsız hiçbir şey olmayacağını kabul etmiş insanlar , maneviyat bastonuna yaslanmış insanlar .Tabi görürüm demiş görürüm.Ziyaret etmişler.Dua istemiş padişah.Hadi tuvaletini rahat yap demiş.Padişaha nasıl büyük bir  nimet içinde olduğunu tanıtacak.Padişah da içi burkulmuş dua (istemiş),verilen cevap bu .İyi ama eve gitmiş bir türlü çıkamıyor .Bir gün iki gün üç gün aklına bu gelmiş .Doğru Eskici Babaya gitmiş aman demiş .O amanla olmaz demiş ,bu yaptığın camiye Lalaeli Baba Camisi adını korsan benim üstüme yazarsan kurtulursun .Laleli baba camisi ordan kalmış Eskici Babanın lakabı laleli babaymış.Elhamdulillah selamete çıkmış.Nimet içinde  öyle büyük nimetler var ki görülmesi mümkün değil  bu da ayrı bir nimet.

 

 

3)İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.Bir evliya ne kadar büyük makama erse sahabi olamıyor.Peygamberden sonra sahabe ,ondan sonra tabiin ,ondan sonra tabiini görenler, tebe-i tabiin.İnsanların en hayırlıları en üstünleri   bunlar.O mübarek zat soruyor Kainatın Efendisi de cevap veriyor.İnsanların en hayırlısı insanlara menfaatli olandır.Sen de başkalarına yardımcı ol en hayırlısı olursun.Nasın hayırlısı yek diğerine faydalı olandır, şerlisi de zararlı olandır.

 

 

4)İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.Ya efendim Allah bizim kafamızı da böyle güzel suallerle doldursun.Bunların cevaplarını arattırsın buldursun ,öğrettirsin.İnsanların en adaletlisi olmak .Kainatın Efendisi buyuruyor.Kendin için istediğini başkası için de iste, kendin için istemediğini başkası için de isteme insanların  en adaletlisi olursun.

 

 

5)Allah’a en yakın kul olmak istiyorum diyor.Kainatın Efendisi Allah’ı çok zikret.Ölüm anındaki bir sahabi için Kainatın Efendisine geldiler Ya Rasulallah ruhunu teslim etmek üzere ne tavsiye edersiniz?Dudaklarını Allah’ın ismiyle ıslatsın .Allah’ı ansın.Bu nedenle Süleyman Çelebi

Her nefeste Allah adın de müdam

Allah adıyla olur her iş tamam

Bir kez Allah dese aşk ile lisan

Dökülür cümle günah misli hazan.

 

Sonbaharda yaprakların döküldüğü gibi günahları yerle bir olur.Zikir kapıların en büyüğü.Zikir 54 farzın birincisi.boş zamanlarını insan seccade üzerinde geçirmeli.Hani evliyaullahtan bir zat sizin gibi güzide cemaatından bir kaçına sormuş en büyük sabır nedir?Anam babam vefat eder el hükmü lillah Rabbim böyle emretmiş böyle oldu der sabrederim.Ya sen ne dersin insan servetini yok eder kaybeder.Allah verdi Allah aldı ne yapayım der tevekkül eder.Ya öyle ya öyle.O büyük zat demiş ki hiçbiriniz isabet ettiremedi.Neymiş en büyük sabır?Seccadede biraz çok oturmak .Hey gidi hey görüşe bak azizim seccadede biraz uzun oturmakmış.Bunu biz ara ara kafamıza söyleyelim ve yaptığımızla mukayese edelim ne kadar uzun oturuyoruz?Namazı kılıp tespihi koltukta mı çekiyoruz?Evet Allah’ı çok zikretmeli zira Cebrail (as) Ya Rasulallah (Allah Teala) sana ve ümmetine verilmiş büyük bir nimeti hiçbir peygambere hiçbir ümmete vermedi.Nedir Ya Cebrail Fezkuruni ezkürküm.Allah Teala bize buyuruyor siz beni anın ki ben de sizi anayım bu ne devlettir be azizim.

 

 

6) İyi hal ve ikram sahibi insan olmak istiyorum.Öyleyse Allah’a ibadet ederken Onu görür gibi ibadet et sen O’nu görmesen de O seni görüyor.Peygamberimizin hadis-i şerifi de böyle Allah’ı görür gibi ibadet kulluk edin zira siz O’nu görmüyorsanız da O sizi görüyor.O her yerde hazır ve nazır.O bize bizden daha yakın.Kaf Suresi’nde de Cenab-ı Hak Ben sizin şah damarınızdan size daha yakinim diyor.Siz nerde andınız ben ordayım diyor.Allah’ı görüyor gibi ibadet Allah’ı görüyor gibi yaşamak Allah’ı görüyor gibi muamelede bulunmak.Bunu bilen insan rüşvet ister mi; alır mı rüşvet?Devletin malına tecavüz eder mi?Öyleyse hastalık bunların öğretilmeyişinde.Uzun yıllarca milletçe bunlardan ayrı kalışımızda.İnşaallah bunları millet üzerinde ikame edicez yolumuzu da dosdoğru bulmuş olucaz

 

 

7)  İmanımın mükemmel olmasını istiyorum.Peygamber Efendimiz ahlakını güzelleştir imanın kemale ersin.Allah Teala benim ahlakımla ahlaklanın diyor.Nedir ya Rabbi senin ahlakın benim ahlakım Hz Muhammed’in sıfatlarıdır, Onun 63 senelik yaşantısı.Nedir Ya Aişe Hz Muhammed’in ahlakı? (Ahlakı) Hz Kur’an idi.Hz Aişe Hz Muhammed hane-i saadetine geldiği zaman beni hangi işte görürse ona yardımcı olur. (Buyuruyor)Gördün mü insan haklarını gördün mü insan haksızlıklarını?

 

Evet ağacı dikmekten maksat meyvasıdır.Öyleyse itikad kök, amel-i saliha dallar yapraklar , ahlak da meyvası.Elhamdulillah güzel ahlaklıyız ancak güzel ahlakın haddi payanı yok.Ne kadar güzelsek daha bir o kadar daha güzel olabiliriz.Hz Ömer servetinin yarısını Beytü’l Mal’e bırakmış.Bu sefer demiş Hz Ebubekir’i geçmiş olabilirim.Arkadan Hz Ebubekir gelince Peygamberimiz soruyor siz ne kadarını bıraktınız?Tamamını ya Rasulallah.Allah ve iza Vakıa Suresi’ni diyor.Ne kadar iyiysek daha o kadar iyi daha o kadar iyi olabiliriz.İyilikte yukarı bakıcaz zirveye çıkmaya çalışıcaz Dünya işinde de aşağıya bakıcaz gayet güzel şükredicez.

 

 

8)Allah’ın itaatli bir kulu olmak istiyorum.Peygamberimiz o halde farzları ihmal etme tümüyle yerine getir.Malum aliniz namazın 12 farzından biri de namazı vaktinde kılmak.Vakit ne kadar uzar barometre o kadar düşer.Namaza acele ediniz vakti fevt olmasın geçmesin.Hz Muhammed farzlara titizlik gösterirdi...

(Devam edecek)

bottom of page