top of page

Fıkhi Sorular ve Cevaplar

Bazı kimseler kıyameti inkar ediyorlar;ne dersiniz?
 

Allahü Teala,kıyametin kopacağını her canlının öleceğini sonra hepsini dirlteceğini bildiriyor.Kur’an-ı KErim’de buyuruluyor ki:’ Sur’a bir kere üfürülünce ,yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkilecektir.O gün kıyamet kopacak,gök yarılacak ve dağılacaktır. (El Hakka) İmam-ı Rabbani hz:’Gökler parçalanır,yıldızlar dağılır,yeryüzü ve dağlar parçalanır;buna inanmayan kafir olur,yok olan mahluklar tekrar yaratılır.’ buyurmuştur.

Bir yazar,’Ahirette , Sırat köprüsü diye bir şey yoktur’ diyor.Dinimiz, Sırat Köprüsünün olduğunu bildirmiyor mu ?

 

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: ‘Cehennem üzerinde ,Sırat Köprüsü kurulur.Bu köprüden ,ümmeti ile geçecek olan Peygamber,benim (Buhari) Seyyid Abdül Kadir-i Geylani Hz.buyuruyor ki: ‘Cehennem üzerinde bulunan Sırat Köprüsüne inanmak farzdır.PEygamber Efendimiz,Sırat’ın kıldan ince,kılıçtan keskin ve ateşten daha yakıcı olduğunu,uzunluğunun ise ahiret senesi ile üç yüz yıllık mesafe olduğunu,iyilerin Sırat’ı geçip cennete gireceklerini,kötülerin ise,Sırat’tan cehenneme düşecekleri beyan buyurmuştur.(Gunye)

 

Cennetten bir nebze bahseder misiniz?

 

Cennet lezzet yeridir.Orada insanın huzurunu bozacak,rahatını kaçıracak,hiçbir olay cereyan etmeyecektir.Burada nikahlı olanlar -dilerse- orada da birlikte olacaklar;burada evlenmemiş olanlar,orada evlenebileceklerdir. Cennet sakinleri ile mes’ud yaşayacaklardır.Yaşları otuz üç; şekilleri ,hiçbir hayalin erişemeyeceği kadar eşsiz güzellikte olacaktır.

 

İslamda kader nedir?

Kader Allahü Teala’nın ezeli ilmi ile , insanların ve diğer mahlukların yapacağı işleri bilmesi demektir.Allahü Teala ezeli ilmiyle,kulunun kendi isteğiyle,günay ve sevap işleyeceğini,hastalanacağını,ne iş yapacağını bilir.Fakat bu bilmesi,kulun yaptığı işe,cebri bir müdahale değildir.Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:KAder ,tedbir ile,sakınmakla değişmez;fakat kabul olan dua,bela gelirken korur.’(Taberani)

 

Hased ne demektir?

Hased,kıskançlık demektir.Kıskançlık, kinden meydana gelir.Kin de gadabın neticesidir.Yani gadap, kin tutmaya,kin de kıskançlığa sebep olur.Hased,insanın iyiliklerini, sevaplarını yok eder.Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘Hasedden sakının! Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi, hased de sevapları yok eder.Herkes hased edebilirFakat bazısının hasedi çok şiddetli olur.Hased,ele ve dile çıkmadıkça yani söylenmedikçe vebuna uygun hareket edilmedikçe affolur.’

Allah’ın verdiği nimetlerin düşmanları vardır.Bunlar nimet sahiplerine hased ederler.

Hasan-ı Basri hz. buyuruyor ki:’Ey insanoğlu,nimet sahibini niye çekemiyorsun?Eğer ondaki onun hakkı ise , Allahü Teala’nın ikram ettiği kimseye ,kızmaya ne hakkın vardır.Şayet o nimet,onun hakkı değilse,cehenneme gidecek kimsenin neyini çekemiyorsun?

Hased,iyileşmeyen bir yaraya benzer.Dünyada çeşitli sıkıntılara,ahirette de azaba sebep olur.Hased etmej, Allahü Teala’nın takdirini değiştirmez.Sinirleri bozar,ömrün azalmasına sebep olur.

Cuma günü içinde bir vakit varmış ki , dua kabul oluyormuş.Bunun gibi gizli olan, başka vakitler var mıdır;niçin gizlenmiştir?

   Allahü Teala, cuma gününün tamamını ibadetle ve dua ile geçirsinler diye,o gündeki duanın kabul edildiği anı gizlemiştir.Bunun gibi, Ramazan ayının gecelerinin tamamını ihya etsinler diye, Kadir gecesini; namazları vaktinde kılsınlar diye, beş vakit namaz içinde, orta namazı'nı gizlemiştir.Kur’an-ı Kerim’in içinde, ; İsm-i Azam’ı ; ibadetlerin tamamını yapsınlar dye, ibadetler içinde rızasını; herkese hürmet edilsin diye, insanlar içinde, evliyasını gizlemiştir.(Begavi Tefsiri

Namazda acelecilik doğru mudur?

Namaza yeni alışanlar için,alışıncaya kadar belki olabilirse de , namazı teenni ile kılmak en doğrudur.Hz.PEygamber (sav) hadis-i şeriflerinde ‘Nice namaz kılanlar vardır ki ; onlar için sadece şekil vardır, ruh yoktur.’ Acelecilik şeytandan , teenni ise Rahman’dandır.’ buyurmuşlardır.

Ölülerimiz için okunan Kur’an ve Yasin-i Şerif’in mahiyeti nedir?

Ölülerimiz için okunan Kur’an ve Yasin-i ŞErif , mutlaka rahmete vesile olur.Bu sebeple ölülerimiz sevap kazanır,azapları azalır veya kalkar.

 Birisinden ‘Allah aşkına’ diyerek bir şey istemek , caiz midir?

Caiz değildir.Hadis-i şerifte, bu gibi şeylere lanet edilmiştir.

Hasan Burkay Hüdaverdi Hz'nin Fıkhi,Tasavvufi Sorular ve Cevapları kitabından alınmıştır.

bottom of page