top of page

Silsile-i Saadat

 

1. -Nebi Sallallahü aleyhi ve selem

 

2. -Hz.Ebubekir es-Sıddık (ra)

 

3. -Selman-i Farisî (ra)

 

4. -El-Kasım İbn Muhammed bin Ebubekir sıdık

 

5. -İmam-ı Cafer-i Sadık

 

6. -Beyazıd-ı Bestami

 

7. -Ebul Hasanil HarkanÎ

 

8. -Ebu Ali

 

9. -Yusuf Hamedanî

 

10. Abdulhâlık Gücdüvanî

 

11. Hace Arif Rivgerivî

 

12. Hace Mahmud Fağnevî

 

13. Hace Ali Rametinî

 

14. Muhammed Baba Semasi

 

15. Seyyid Emir Külal

 

16. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin

 

17. Alaadin Attar

 

18. Yakub-u Çerhî

 

19. Ubeydullah Ahrar

 

20. Muhammed Zahidî Fani

 

21. Derviş Muhammed

 

22. Emkenikî Haceği

 

23. Muhammed Bakibillah

 

24. Müceddid İmam- Rabbanî

 

25. Muhammedul Faruk

 

26. Seyfeddin ibni Masum

 

27. Nur Muhammed Bedvane

 

28. Mazhar-ı Can-ı canan

 

29. Abdullah -ı Dehlevî

 

30. Halid-i Bağdadî

 

31. İsmail Kürdemirî

 

32. Muhammed Şirvanî

 

33. Ebu İshak el-Küralî

 

34. Seyyid Cemaleddin Kumukî

 

35. Ahmed Suğurî

 

36. Muhammed Medenî

 

37. Ebulfukara Şerafeddin Zeynel Abidin

 

38. Muhammed Necati Simavî

 

39. HacıAhmed Hamdullah

 

40. Hadimulfukara Haseneynil Hüdaverdi

 

( Kaddesallahü Sırrahül Aziz)

Rahmetullahi aleyh ve rahmeten vasia.

bottom of page