top of page

Ramazan- ı Şerif

 

Bu mübarek ay Ümmet-i Muhammed’e ait bir aydır. Başı rahmet ortası mağfiret ve son on günü de cehennemden azat olma günleridir. Bir işe nasıl başlanırsa öyle bitirilir. Bizler de kendimize ait olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayını rıza-ı ilahiye uygun bir şekilde değerlendirmesini bilmeliyiz.

 

Ramazan-ı Şerif’in İlk Gecesi Yapılacak Âdab ve Vazifeler:

• Gusül abdesti alınır.Gusül esnasında, evvelki bahislerde zikredilen temenni ve niyazlar yapıldıktan maada; “Ya Rabbi, şu gusülü, bu Ramazan-ı Şerifin fezailine nailiyetime, yapacağım adab ve vezaifin, tutacağım orucun, kılacağım teravih namazlarının ve işleyeceğim bilimum farz , vacip, sünnet , müstehap ve adapların rızayı ilahiyene uygun olmasına mani teşkil edecek sevmediğim huylarımdan kurtulamama vesile eyle…” diye dua ve tefekkür de bulunulur.

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfirun, ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

• Dua yapılır. Dua esnasında; ehli ayali ve eşi, dostu için yapacağı masrafın helalinden olmasını diler ve iş bu rızkımdan haram yahut şüpheli ve orucun fezailinden beni mahrum edecek gayrı meşru surette bilmeyerek kazanılmış rızık varsa fadl, lütuf ve kereminle temizle Ya Rabbi…” diye dua tamamlanır.

 

• İstikbal-i Ramazan okunur. (Ramazan-ı Şerifin her akşamı yapılmalıdır.)

Merhaba ya Şehr-i Ramazan

Merhaba ya Şehr-i Gufran

Merhaba ya Şehr-i Nur zül atiye ve ihsan

Merhaba ya Şehr-i Kur’an

Merhaba ya Şehr-i İçtima

Merhaba ya Şehr-i Tesabih

 

• Silsile-i Saadat okunur , tevessül edilir.

 

• 3 Kelime-i Şahadet

 

• 100 Estağfirullah: Büyük ve küçük günahlarımızın mülahazası ile, yüzüncü de (...el azim el kerim...) sonuna kadar ikmal edilir.

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Amenerrasulu

 

• 7 Elemneşrahleke-i Şerif

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn Sure-i Şerifleri (Felak ve Nas Sureleri )

 

"Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İla ruhu şerefinnebiyyi sallallahu aleyhi vesellem ve alihi ve üstazina ve ihvanına veli ebeveyyina veli akrabainel fatiha”

bottom of page