top of page

Zilkade Ayı

 

Hicri senemizin on birinci ayı olan Zilkadenin hususiyetleri, Erbain ayı olması ve bu ayın 4. gecesinin Şeyh Şerafeddin Zeynelabidin k.s. hazretlerinin mevlid (doğum) gecesi olmasıdır.

 

Zilkade Ayının İlk Gecesi Yapılacak Vazifeler

 

• Gusül veya namaz abdesti alınır. Erbaine niyetli olanların mutlaka gusül etmesi şarttır.

 

• Sünnet-i Selât-ı Vudu olarak iki rekat namaz kılınır.

 

• Duâ ettikten sonra Silsile-i Saadat okunur ve tevessül edilir.

 

• 3 Kelime-i Şahadet: Yeniden islamla müşerref olunuyor mülahazasıyla.

 

• 3 Euzübillahimineşşeytanirracim

 

• 11 Kelime-i Tevhid

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn sureleri

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Elif, Lam, Mim

"Sadakallahülazim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune veselamun alel mürselin velhamdü lillahi rabbil alemin. İla ruhu şerefin nebiyyi sallallahu teala aleyhi vesellem ve alihi ve eshabihi ve üstazina ve ihvanina veli ebeveynina veli akrabainel fatiha."

 

• 100 Estağfirullah

• 100 Salavat-ı Şerif

 

• 100 İhlas-ı Şerif

 

• 100 Kelime-i Tevhid

 

• 100 Lafza-i Celal (Daha ziyade de yapılabilir.)

 

• 100 Salavat-ı Şerif.

“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin

velhamdülillahi rabbil alemin" denilir. Dua yapılır ve bir fatihay-ı şerif okunur.

Zilkade’nin 4. Gecesine Ait Adab ve Vazifeler

Hicri senemizin on birinci ayı Zilkade-i Şerifin üçüncü gününü dördüne bağlayan gece Cenab-ı Hakk’ın biz kullarına bir atayayı ilahisi olan Ebul Baha Şerafeddin Hz.nin doğum gecesidir. İrtihalleri, cemal alemine göçmeleri, yine aynı geceye rastlamaktadır. Bu rastlantı altmış üç yaşında alemi ahrete irtihalleri ve Cenab-ı Peygamber (sav) efendimize mutabakatları, üstazımızın, Efendimiz (as) Hz.nin has evladı olduğunun ve 20.asırda Cenab-ı Hakk tarafından bir şefaatçi olarak gönderildiğinin şüphe götürmez bir delilidir.

Bu gece için;

• Mümkünse bir gusül abdesti alınır. Değilse namaz abdesti alınıp “ Yarabbi! Bu abdest ile biz dışımızı yıkarız. Sen azimüşşan necaseti maddiye ve maneviyeden kalbimizi temizle ve Hz. Üstadımızın, doğum gecesi olan ve bizlere her şeyden kıymetli bulunan bu gecenin adab ve vezaifini ifaya mani olacak, ahlak-ı zemimelerden bizleri temizleyip pak eyle…” denilir.

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu kılınır.

• Dua edilir ve Saadat-ı Kiram zikredilerek tevessül edilir.

• 3 Kelime-i Şahadet: Yeniden islamla müşerref olunuyor mülahazası ile.

• 3 Euzubillahimineşşeytanirracim

• 11 Kelime-i Tevhid

• 11 İhlas-ı Şerif

• 1 Muavezeteyn Sure-i Şerifleri

• 1 Fatiha-ı Şerif

• 1 Elif, Lam, Mim

"Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İla şerefin nebiyyi sallallahü teala aleyhi vesellem ve alihi ve eshabihi ve üstazina ve ihvanina veli ebeveynina veli akrabina el Fatiha."

• 100 Estağfirullah (Yüzüncüde …el azim el kerim…)

• 100 Salavat-ı şerif

• 100 İhlas-ı Şerif

• 100 Kelime-i Tevhid

• 100 Lafza-i Celal (daha ziyade yapılabilir.)

• 100 Salavat-ı şerif

 

"Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin..." duası yapılır. Bir Fatihay-ı Şerif okunur.

Ve minallahu tevfik el inaye.

ERBAİN

 

Bu mübarek Zilkade ayı, aynı zamanda Erbain-i şerif ayıdır. Bu ayın birinci gününden, Zilhicce ayının onuncu gününe, yani Kurban bayramı gecesine kadar olan kırk gün, Erbain-i şerif günleridir. Dinimizde zahiren itikaf ne ise; batinen de erbain odur.

 

Erbain, mana büyüklerinin talebelerine yaptırdıkları kırk günlük hususi vezaifdir. Aşağıda tarifleri görülen, büyük ve küçük olmak üzere iki çeşit erbain vardır. Bunlardan büyük erbain, üstazın talimi üzere ve izni olmaksızın yapılamaz. Küçük erbain ise, her sene arzu edenler tarafından yapılabilir.

 

Büyük erbainin tarifi: Zilkadenin birinci gününden, Zilhicce-i şerifin onuncu gününe kadar olup, kırk gün hücresinden, mecburi işlerinden maada bir iş için dışarıya çıkmamak. Yirmi dört saatte bir tas mercimek çorbası yemek suretiyle uzlette vakit geçirmek. Yirmi dört saatte dört saatten fazla uyumamak. Bu müddet içinde farz namazları ve günlük dersinden maada bütün nafile namazları eda etmek ve ayrıca on rekat şükür namazı kılmak. 24 bin İsmi Celal (Allah) zikretmek, 2500 adet salavat-ı şerif ve Delaili Hayrat tertibi üzere okumak. Bir cüzden üç cüze kadar Kur’an-ı Kerim tertibinde bulunmak. Kalan vakitlerini de; tefekkür ve tezekkür-ü mevt ile geçirmektir.

 

Mevlay-ı Müteal istidadı olup da gayret kuşağını kuşananlara ve kuşandıranlara hayırlı muvaffakiyetler nasib ve müyesser buyursun. Amin.

 

Küçük Erbainin tarifi: Mezkür tarihler arasındaki kırk günden her bir günü evinin bir köşesinde, çoluk çocuğundan ayrı bir yerde, yirmi dört saatten ayıracağı iki buçuk saatini Rabbiyle baş başa kalarak günlük evradının ifasından sonra, 500 Lafza-i Celal kalbi, 500 salavat-ı şerif, bilenler Delaili Hayrat tertibine riayet ederek ve bir cüz de Kur’an-ı Kerim okurlar. Bu iki buçuk veya üç saati, ikiye bölmek, yarısını sabahtan, diğer yarısını da akşamdan yapmak suretiyle de olur.

 

Her iki erbaine de zilkade ayının adabı ile başlanır. Bu erbainleri yapamayacak olanlar, hiç olmazsa zilkade ayının adabını her gün yapabilirler.

 

Cenab-ı Hakk (cc) azımızı çoğa sayıp, hiç olmazsa boş vakitlerimizi rızasına uygun geçirip bu vazifeleri yapmamızı nasib-i müyesser buyursun. Uyanık yaşamalar, dünyanın alayişine aldanıp kalmamaklar, nefsimize uymayarak büyüklerimizin dediklerini, harfiyen yapmayı ihsan buyursun. Amin.

bottom of page