top of page

Cemaziel Ahire Ayı

 

Hicri Senemizin 6. Ayı Cemaziyelahire'nin İlk Gecesi Yapılacak Âdab ve Vazifeler

 

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle…” denir.

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

• Silsile-i Saadat okunur ve tevessül edilir.

 

• 3 Kelime-i Şahadet

 

• 11 Kelime-i Tevhid

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn sureleri

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Elif. Lam. Mim

 

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İla şerefinnebiyyi sallallahu aleyhi vessellem ve alihi ve eshabihi ve üstazına ve ihvanına veli ebeveynina veli akrabainel fatiha...

 

• 100 Estağfirullah (100. El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

 

• 100 Salavat-ı Şerif

 

• 100 İhlas-ı Şerif

 

• 100 Kelime-i Tevhid

 

• 100 Lafza-ı Celâl :Allah C.C (Daha fazlada yapılabilir)

 

• 100 Salavat-ı Şerif

 

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. EL Fatiha...

 

bottom of page