top of page

Muharrem Ayı’nın 14 ncü Gecesi Yapılacak Adab ve Vazifeler

*Bu nimeti uzmayı kalben tâzim ve takdir etmek

*Bilcümle atayayı ilâhiyenin adıl ve esası olan imanla müşerref olduğumuz için Cenâb-ı Hak teala Hz. ne şükretmek

*Muharremül Haram’ın onüçüncü günü , gün doğduktan itibaren herhangi bir müsait vakitte, mümkünse bir gusül abdest alınır.Gusül esnasında ‘Yarabbi gerek âlemi zerrede  ve gerekse bu dünyada olsun,ademden vücuda geldiği lâhzadan itibaren ne gibi masiva musibetler bende hasıl olmuş ise , ve huzuru ilâhiyenden beni uzaklaştıracak ne kadar hicap var ise, cümlesinden beni temizle’ diye düşünülür.Boy abdesti yerine namaz,abdesti ile de iktifa  edilebilir.

*İki rekât sünnet-i salât-ı vudu kılınır.

*3 Kelime-i Şehadet , 70 Estağfurullah, 1 Fatiha-i şerif , 11 İhlas-ı şerif ve birer muavezeteyn sureleri okunur.Sadagallahülazim… demek suretiyle Peygamber  Efendimizin ervahı Tayyibelerinden itibaren...sırasıyla saadat-ı kiramın ervahı Tayyibelerine usulünce bağışta bulunur.Sonunda hassaten ‘İlaruhu Şahı Nakşibend Muhammed Üveysiül Buhariül Fatiha denir ve bir Fatiha-i şerif okunur.

Mümkün olursa,o gece tamamen ihya edilir.Sure-i En’am okunur ve usulünce hediye edilir.Bilinen veliyullah (veya 313 mürşidi kiram ) hazeratının isimleri anılmak suretiyle kemali huzura varılarak tevessül edilir.

bottom of page