top of page

HZ EBUBEKİR’İN BİLİMEYEN FAZİLETLERİ (2)

İsmini Zikredeceğimiz Kimseler , Anılmaya Değer Olmalı

Hz Ebubekir Sıddık( ra) Efendimiz’e -bir kere söyledin ya Hazret!- zikr-ü salihin tenzilü rahmet.Sen Ebubekir’i anmayacaksın da kimi anacaksın.Bir kere de söyleyicem bin kere de söyliyicem .Dervişin birisi şeyhinin gönlüne girmek için bin kere şeyhinin adını yazmış ve hepsini de ikinciyi daha güzel yazmak, üzere üçüncüyü daha güzel  yazmak üzere.Bu güzel isimleri anmayacan da kimi anacaksın?Galatasaray’ı mı?Efendim Ksingger var Yahudi.O topu o icad etmiş, bizim önümüze atmış.Yahudi’de kulüp yok, ben yirmi senedir soruyorum.Şunların adlarını bana söyleyiverin Yahudi kulüp.Yok yahudide kulüp.Yahudide hidrojen bombası yapma var , dünyaya hakim olma var ,senin tepene atma içün çalışma var.Seni topla oyalayacak o kendi yapacağını yapacak.Zaten bugün için en çok tehlikeli olan bu hidrojen bombası imiş atomdan da daha tehlikeli.Bu futbol artık spordan dışarı çıktı.Böyle spor olmaz .Gazeteler yazdı Galatasaray mı on bir tane eleman(ı var) altı tanesi gavur ,beş tanesi Müslüman Türk.Altına da gazete demiş -siz buna Türk takımı diyebilir misiniz?- diye sormuş.Bu nedir efendim spor değil, afat her futbol maçında beş on kişi ölüyor.Aşka gelmiş tabanca atmış balkonda adam öldürmüş buna kepazelik demezler de ne derler yahu.

Yürüyen Bir Ölü

Hz Ebubekir Sıddık (ra) Efendimiz(in ikinci olarak saydığı madde)

 Müslüman olduğum günden beri marifet-i ilahiyye ile meşguliyetim ve onun bana verdiği haz sebebiyle, dünya nimetlerine meyil etmedim ve doyasıya yemek yemedim. Allah Resulu de üç beş gün iftar etmezlermiş.Rabbim beni doyuruyor.Demek dört başı mamur Rabbimize bir sarılıversek doyuracak….Doyasıya yemedim diyor boşuna dememiş Allah Resulu yürüyen bir ölüye bakmak isterseniz Ebubekir’e bakın (diye) .O ölmeden ölmüşlerin başı.Hiç bir gün güneş doğmamıştır; Ebubekir’in başı kadar mübarek bir başa.Nasıl arkadaşlarını böyle bize tanıtıyor.Pek çok yirmiden fazla hadisi şerif Hz Ebubekir’i anlatıyor bize Kainatın Efendisi.Onun için her şeyin ortası hayırlı.Öyle obur gibi falan yememeli.Amerika yiyoruz içiyoruz diyerekten kolaları şişeledi küçükken daha da büyük şişeler yaptı.Senin dolabında kolanın işi ne ;sen elli tane kola içeceğine bir tane portakal ye hepsine bedel olsun.Doktorlar diyor bunu ben söylemiyorum gazetelerde görüyorum.Ne işi var senin dolabında asitli suların? Haram mı hocam; haram değil zarar .Bu nedenle Mevlay-ı Müteal bizlere çok çok iman feraseti  versin; ne yaptığını bilen bahtiyarlardan eylesin .Zeytinyağımız var bayramda kuyruk yağımız var.Anacağızım dondurur bir sene kullanırdı.Tereyağımız var, ayçiçeği yağımız var, mısırözü yağımız var .Sen ne o adı belli olmayan yağları doldurmuşun dolabına .200 – 300 kaloride zor eriyen  yağları, kalp damarlarını tıkayan yağları, canını cehenneme yollayan yağları; ne işi var dolabında senin bunların .Şurada ne olduğu belli yağlar var, yenilecekse onlar yenilecek .Ama hocam can boğazdan geliyor; boğazdan geliyor ama boğazdan da çıkıyor Perhiz her derdin devasıdır.İnsan ağzına sahip olacak.Az yemek tasavvufun bu güzel yolların ana kaideleri.

Aşk Hararetini Söndürmemek İçin…

Üçüncüsü yüce Yaratıcımın muhabbetinin bana verdiği manevi zevk sebebiyle aşk hararetini  söndürmemek için kanasıya su içmedim.Allah Resulu öyle buyuruyor.Medineyi Münevvere’ye doktorlar geldi altı ay muayenehane açtılar .Bir Müslüman gidip de muayene olmamış.Benim ümmetimin doktora ilaca ihtiyacı yoktur; onlar acıkmadan yemezler .Midelerini su, yemek-ekmek ve bir de boş bırakırlar.Mideyi üçe taksim ederler ,sıcak yemezler soğuk da yemezler her şeyin ortasını tercih ederler.Böylelikle de hasta olmazlar . Yemek yemek için dünyaya gelmedik.Yaşama için ayakta durmak için yiycez, Rabbe kulluk yapmak için yediklerimizi ibadetle eritmek için .Ben diyorum İslam’ın bu kurallarına millet olarak uyulsa hastaneler yarı yarıya boşalır.İslamın bu güzel kurallarına hukuk kurallarına riayet edilse hapishaneler yarı yarıya boşalır .Devlet şöyle bir soluk alır .Izdıraptan kurtulur.Bütün mahkemelerde tavana kadar dosyalar.

Tabi bunlar sıddık va etik makamında icra edilecek şeyler bunları böyle bir zevk ile okuyoruz, dinliyoruz.

İlk Önce Kulluk, Sonra İş

Dördüncüsü dünya ameliyle ahiret ameli karşılaştığında daima ahiret amelini dünya ameline tercih ettim.İlk önce kulluk ondan sonra iş , ilk önce ibadet ondan sonra iş .Hz Allah’ın ilahi emri böyle .İns ve cini halk ettim ancak bana kulluk etsinler diye.Kainatın Efendisi de ‘’Amellerin efdali biraz zorlukla meşakkatle soğuk günlerde gıcır gıcır yerli yerince abdest almakla namazımızı her gün huzuru ilahide bulunduğumuzu  düşünerek güzelce kılmak ve insanlarla ilişkilerimizi gayet iyi yapmak’’ .Malum buna çok ihtiyacımız var.Peygamberimize sordular.

Ya Rasulallah mümin kimdir?Allah Rasulu saadetle buyuruyor :

‘’O herkesle geçinir , onunla da geçinilir’’.Hepsi bu kadar o nedenle kardeşlerimizle ilişkiler  gayet düzgün olacak , hiç kusursuz olacak , Allah için olacak , gönülden olacak .Ahireti tercih ettim, Allah ne der  diye sorucaz.Yaptığımız her işe Allah ne der?Rabbimizin tasvibini aldı isek o iş yapılacak ,almadıysak tevbe istiğfar edilecek onda hayır yok demek ki; dördüncüsü buymuş.

O’nun Sohbetine Çok Sıkı Devam Ettim

Beşincisi  Rasulullah (sav)’in sohbetine çok sıkı bir şekilde devam ettim O’nun dizi dibinden ayrılmadım; mümkün mertebe her saat O’nunla beraber olmaya çalıştım. Daima O’nunla birlikte bulunmaya gayret ettim .Hicrette arkadaşı, mağarada yoldaşı, ve daima sırdaşı oldum .Efendim malum hicret nedeniyle arkadaş olarak Allah Resulu Ebubekir’i seçti Cenab-ı Hak bizleri de Hz Ebubekir Sıddık (ra ) Efendimiz’in bulunduğu gibi (bir muhabbete nail etsin) .Elhamdulillah biz de Rasulullah’a salavat-ı şerife getiriyoruz, muhabbetini taşıyoruz O’nunla beraberiz maneviyatta zaman zemin uzaklık kısalık diye bir şey yok.Ümmetinden bir tanesinin salavat-ı şerifesini duymam derhal bana ulaşıyor diyor. Hicrette arkadaşı mağarada yoldaşı ve daima sırdaşı oldum

Tasavvufun Temeli Hz Ebubekir’in Bu Sözleri İle Atıldı

Efendim İslam büyükleri Hz Ebubekir Sıddık Efendimiz’in bu sözlerinden şunu çıkarmışlar.Hz Ebubekir’in bu cevabından adeta tasavvufi eğitimin gayesi ve temel esasları anlatılmış oluyormuş.Tasavvuf malum aliniz İslam’ın özü İslam’ın incelikleri.Nasıl anlaşılıyormuş?Onlarda rızayı Bariye ermek var.Direk düşünceleri gayeleri Allahın rızasını kazanmak. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi  sırrına ermek.Ya Rabbi benim talebim Senin rızandır.Zühd yani dünyaya değer vermemek.

Müslümanın Düşmanı

Evet müslümanın dört düşmanından biri de hubbu dünya.Biri nefs, biri şeytan, biri kötü arkadaş ,biri tul-i emel- dünya tutkusu.Var mı; yok mu dünya.Halbuki biz onu bırakıversek, o bizim peşimizden koşar gelir.Ama kovaladıkça yakalamamız mümkün değil.Battıkça batırır.Üçüncüsü yemeyi içmeyi uykuyu azaltıp Cenab-ı Hakkı unutmamak ve Allah Resulu ile sohbet etmek Efendim dünyaya yemek içmek uyumak için gelmedik.Bunların hepsi sağlığımızı koruyup Rabbe dört  başı mamur kulluk yapabilmemiz için.Kifayet miktarı yenilir ve uyunur .Yoksa uyku uyumaya gelmedik, yiyip içmeye gelmedik.Allah dostları sofradan çabuk kalkabilmeleri için çorbaya ekmeyi doğrayıp yesek mi daha çabuk kalkarız yoksa lokmayı ısırıp çorbayı içip mi daha çabuk kalkarız ; (diye düşünmüşler).Ne düşünmüşler azizim ne düşünmüşler.Rabbim nevm-ü gafletten ikaz buyursun Habibi ile beraber olmak (nasip etsin).

Dini Kendine Uydurmanın Mükafatı

La ilahe illallah yeterli değil; Muhammedur Resulullah  (ile tamam olacak).Hz Allah, Adem atamızı tevhid dini ile yolladı.Bütün dinler tevhid dinidir.Ama bu insanlara gel gör o dinlere neler yaptılar?On gün oruç varmış da e biz onu onbeş gün tutalım su içelim dayanamayız  yirmi gün tutalım da ekmek yemeyelim veya yemek yiyelim ya da yemek yemeyelim ekmek yiyelim .Böyle tahrif edilir mi din?Din Allah’ın dediği gibi olacak , emrettiği gibi yapılacak .Bugün de bu var dini kendimize uydurmak .Bunun mükafatını söylediydik iki tokatla bir tekme.Allah’ın dediği gibi yapılmayacak olursa mükafat budur.Cezayı irtikap eden kişiye ceza vermek mükafattır.Kişiye zulmetmez Hüdası kişinin çektiği kendi cezası.

Konumuzu geçen hafta ilk Müslüman olanlar kimlerdi diye zikrettik.Bilmiyorum geçen hafta bunları saydık mı?Onların birincisi Hz Ebubekir Sıddık  büyüklerden 38 yaşında Müslüman olmuş; hanımlardan Hatice validemiz, Peygamberimizin ilk zevcesi ;çocuklardan Hz Ali (kv, ra) Allah’tan maada hiçbir şeye yüz çevirmemiş.

Beytullah fethedildiği zaman Mekkeyi Mükerreme yukarıda bir put var onu da aşağıya indirecekler devirecekler.  Allah Resulu: ‘’Ya Ali omzuma bin de şunu al’’

‘’Aman ya Rasulallah ben sizin omzuna nasıl binerim; nasıl basarım siz benim omzuma binin, basın siz deviriverin’’

  Allah Resulu diyor (ki) :’’Ya Ali sen bir peygamber sikleti çekecek kadar kendinde güç hissediyor musun?Ne dediysem onu yap omzuma bas.

 Hz Ali omzuna bastı el meru fevkal edeb emre riayet şart  putu indirdi ve nereye baktı ise Allah Resulu’nun  omzuna bastığı zaman Allah Resulu’nu gördü.Veysel Karani Hazretleri de (anmalı) .(Peygamberimiz) hırkasını Hz Ömer ile Hz Ali’ye bıraktı.Bunu götürün o deve çobanı Veysel Karani’ye verin.Ne kadar sevmiş Veysel Karaniyi. Rahmanın kokusu o taraftan geliyor bana diyor böylesine meth-ü sena ediyor .İşte bunu götürdükleri zaman Hz Ömer Peygamberimizin şemaili şerifini eni boyu saçı sakalı şunu bunu hepsini anlatmış.Saddak doğrudur.Sen de gördün mü ya Ali.Hz Ali işin farkına varmış .Ben de bir kere gördüm demiş.Ve az evvel bu kıssayı anlatmış.Saddak  ya Ali.Levlake levlak ve ma halaktu eflak .Allah Resulu halk edildi geri kalan topyekün ondan sonra O’nun şerefiyle halk edildi.Onun için seyyidel evvelin vel ahirin diyor.Ruhen ilk Peygamber bedenen cismen son peygamber .Kölelerden Zeyd Peygamberimizin hizmetçisi kölesi.Peygamberimizi öyle tanıtıyor bize: ‘’On sene hizmetinde bulundum ; ne bana bir şey yap dedi; ne de yaptığım şey olmamış dedi’’.Ya Efendim Allah hepsinin şefaatlarına nail etsin  huzur-u Rabbul aleminde gül cemalleriyle müşerref  etsin.

Hz Ebubekir’in Savaşa Giden Orduya  Emirler

Efendim Hz Ebubekir Sdıdık (ra )Efendimiz orduyu savaşa gönderirken yapmış olduğu tavsiyeler emirler.Bakın 1400 sene evvel İslam’ın güzelliği (ve) şimdiki durumumuz.

Arkadaşlar gireceğiniz düşman toprağında her türlü hareketi mübah saymayınız .Biliniz ki Allah ve Resulu sayacağım şu on maddeyi düşman topraklarında askere yasaklamış,  haram kılmıştır.Onlar insan kıymak için değil tevhid dinini yaymak için ne yaptılarsa yaptılar.Hepimizden iyi onlar biliyor bir adamın ölümü bütün insanlığın ölümü gibi.Neymiş o tavsiyeler Allah ve Resulu’nun Hz Ebubekir’e  zikrettiği tavsiyeler :

1.Kiliselerde bekleyen din adamlarına dokunmayın; huzurlarını bozmayın.Bunların hepsi birer İslam’ın güzelliği, bugün de mevcut bunlar.Madem Allah’a yönelmişler huzurlarını  kaçırmayın.Böyle bir davranış içine girecek olsan bakmışın arkana takılmışlar onlar da İslam’ı kabul etmişler  İslam kendini güzellikleriyle kabul ettiriyor metozori değil, kılıçla tüfekle değil medreseyle camiyle misafirhanelerle din adamlarına genelde hürmet (ile).

2.Çocuklara, henüz savaşa katılmayan küçüklere bir şey yapmayın sabileri koruyun. Bugünkü vahşet verici harpları bir de düşünün.İslam ülkelerinde ne facialar yapıyorlar ne insanlar kırıyorlar.Şerafettin Hazretleri’ne  sormuşlar:

Atom bombası varmış Kur’an’da diyorsunuz Hz Muhammed niye yapmadı onu? Mübarek cevap veriyor ;Hz Muhammed adam öldürmek için dünyaya gelmedi yaşam için geldi Hz Muhammed beddua için gelmedi dua için geldi Allah şefaatlarına mazhar buyursun .Evet çocuklara dokunmayın

3.Kadınları katletmeyin namus ve iffetlerine asla dokunmayın.

4.Pir-i fani olan ihtiyarlara gözleri görmeyen körlere vücudunda hastalık olan zayıflara nüzul isabet etmiş ailelere dokunmayın.Senin karşına silahı kim çekti onunla mücadeleni yap;duvar kenarında oturan bu gibi eviyle meşgul olan insanlara dokunmayın.

5.Meyve veren ağaçlara buğday veren ekinlere gölge veren de olsa istifade edilen yeşilliğe dokunmayın yakıp kesmeyin.Bu kurallar bugüne kadar riayet edileydi vatanımız cennet gibi olurdu .ağaç dikmek sadakayı cariye kesmek de felaket

6.Yemek için muhtaç olduğunuz düşmanın koyun ve keçisinden fazlasını kesmeyin zarar vermiş olmak için israfa girişmeyin.İhtiyacınız kadar demek alabilirsin kesebilirsin bunun dışında zulüm yok.Kim olursa olsun malını mülkünü heder etmeyeceksin.Kendi malın gibi koruyacaksın ama harp sırasında ganimetler var demek ihtiyaç kadar kesilebiliyor.

7.Ganimet malından gizlice almayın; taksim edileceği zaman ne düşerse nasibine o.Bu bir yerde hırsızlık gibi oluyor arkadaşlarının hakkına tecavüz gibi oluyor.Ganimet mallarından taksim yapılmış; güzel böyle kumaş tedarik edilmiş, herkese birer ceket veya mintan yapacak kadar 1 bir buçuk metre düşmüş.Hz Ömer hutbeye çıkınca bir bakmışlar boylu boyunca  o ganimet malından yapılmış bir cübbe.Görüyor musun sen İslam’da her şeyin en güzeli var.Böyle uydurma demokrasi bilmem ne değil ey nas beni dinleyin demiş bedevinin birisi çıkıyor.

Biz seni dinleyemeyiz ya Ömer .Koskoca halifeye böyle diyor neden e bize ikişer metre düştü senin sırtında dört metrelik cübbe var.Bunun yarısı nerden geldi?

Hz Ömer’in oğlu Abdullah orada.Oğlum Abdullah cevap versin (diyor).

Babamın cübbesi dokuz yamalı.Temiz bir cübbeye sahip olsun diyerekten ben hakkımı ona verdim iki ganimetle meydana geldi.Gene o bedevi kalkıyor ya Ömer seni dinleriz ölünceye kadar da arkandayız.

8.Zina fiiline asla irticap etmeyin

9.Yaralı düşman kovalamayın ;kaçanı öldürmeyin.Ne güzel kurallar efendim ah ne güzel kurallar.

10.Esirleri asla katletmeyin; madem esir düşmüş onlar ölmeyi hak etmediler.Madem boyun eğmiş , onları katletmeyin.İşte 1400 sene öncesinden İslam’ın koyduğu savaş hukukuna bakın bir de yirminci asırda ismine sırp denen mahlukun kadına kıza çocuk ve yaşlılara reva gördüğü insanlık dışı muameleye.Bakın insanlığın kurtuluşunun nerede olduğunu  görün .Hayat İslam’da efendim .Liderlere mahsus bir de görevler var onu da zikredelim de sohbetimize son verelim .Lider önder baş olan kimselerin ( İslam milletinin başına getirilen ) yapacakları şeyler :

1.    Kendi yakınlarının aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayacak.Adli mekanizmanın sıhhatli ve de doğru çalışmasını sağlayacak.Bütün gücüyle buna gayret edecek ya efendim onun için baş olmak isteyenin başını vurun diyor Peygamberimiz.Baş seçilir millet tarafından.

2.  İşi ehline verecek , adam kayırmayacak yakınlarına öncelik tanımayacak.

3.   Allah’ı görür gibi hareket edecek devlet işlerini yürütmek hususunda elinden gelen bütün gayreti sarf edecek.

4.  Fakirleri koruyacak, geçimini sağlamaktan aciz olanlara devlet hazinesinden maaş bağlayacak, kimsesiz çocukları en sağlam ellere teslim edip eğitilmesine önem verecek.

5.  Her türlü hayasızlığı yasaklayacak ,teşvik etmeyecek yasaklayacak.

6.  Din ve ahlak dışı davranan ve muamelelerde bulunanlarla ciddi mücadele edecek

7.  Haksızlığın karşısında haksızlığa uğrayanın yanında yer alacak.Rabbim inşallah böyle bir güzel bir hareketleri bugün de yapmamızı nasip etsin.

bottom of page