top of page

HZ EBUBEKİR’İN BİLİMEYEN FAZİLETLERİ

 

           Bugünkü sohbetimiz Hz Ebubekir Sıddık (r.a) Efendimiz’e böyle dört başı mamur Allah’ın rızasını dünyada kazanmış şefaat-ı peygamberiyyeye dünyada nail olmuş Allah Resulu’nun gönlüne girmiş bu güzel hallere nasıl nail oldunuz diye sormuşlar.O da şu beş şeyle nail oldum demiş.İnşaallah sohbetimizin konusu bu beş olacak.Ama sizlere şöyle bir sohbet girişi yapmak isterim.

 

                   Acaba Sualime Kaç Kişi Doğru Cevap Verebilir?

 

             Millet olarak her ferdi bir suale tabi tutacak olursak soracağımız bu sualden acaba kaç tane müspet cevap alınır alabiliriz.Ne sorucaz?İslam’ı ilk kadınlardan kim kabul etti?İslam’ı ilk erkeklerden kim kabul etti?İslam’ı ilk çocuklardan kim kabul etti?İslam’ı ilk kölelerden kim kabul etti?Acaba kaç tane müspet cevap alabiliriz?Ya Efendim kafalarımız olmadık şeylerle doldu, bunlara yer kalmadı.Zaten bu tarafa bir yönlendirme de yok, öğretim de yok.Ben diyorum yarıdan fazlası bunları bilmiyor.Ne biliyor?Mahallesindeki sinemada hangi film var?Galatasaray mı galip Fenerbahçe mi; birbirine kaç gol atmış?Acaba kaç kere gol diye bağırdı; bildiği şeyler bu.

 

                   Nedir bu gol; dünyaya mı yarar ; ahirete mi?Millete mi yarar ; devlete mi? İşte Allah diyemeyenler gol diyor.Rabbim bizi kendi güzel isimleriyle mücehhez kılsın.Kendi güzel isimlerini bize versin.Soluklarımızı o güzel şeylerle tüketmemizi nasip etsin.Çok acınılacak bir durum efendim.

 

            Her şeyin bir çaresi vardır.Ama çare cihetine gidilmiyor.Gidilse her şeyin bir çaresi vardır.Bu Müslüman necip Türk milleti her türlü güzelliğe layık millettir.Allah bu güzelliğe layık halk etmiş.Bütün insanlığı Cenab-ı Hak iman üzere halk ediyor.Ama sonra anne babası elinden tutup nereye götürüyorsa oraya gidiyor.Kiliseyse kilise, havraysa havra ,camiyse cami.Ama buluğ çağına geldiği zaman bir insan ; bunların araştırılması lazım.Neden böyle hem cami var, hem kilise hem havra?Neden bunlar böyle olmuş neden bunlar bir noktada birleşmemiş?Neden en son din kabul edilmemiş.Bu havraların kiliselerin tamamı camiye dönüşmeli .En son din İslam.O genç her şeye aklı eren genç kendini akl-ı evvel sayan genç bunları düşünmekle mükellef ve ondan sonra inşallah hak yolunu bulacak.Yusuf İslam gibi ,ne kadar güzel dışarıda İslami hizmetleri var.Hamid Algar gibi.Amerika’da bir profesör bu Hamid Algar.Mecmua çıkarır İslam’a gece gündüz yardım eder.Ve böylelikle çığ gibi dünyada İslam çoğalıyor.Yeryüzü İslam susamış ,İslam’ın hiçbir soruya cevap vermekten aciz tarafı yok.İslam’da her sorunun on cevabı var bir tane değil.Arayan bulur demişler.Rabbim inşallah bütün yeryüzündeki ziruhu  İslam’a kavuştursun, Müslüman etsin..

 

                        Maddi Sıkıntı ve Darlık İçindeki Kardeşlerime Tavsiyem

 

                  Efendim büyüklerden ilk Müslüman olan kimse Hz Ebubekiri Sıddık (r.a)Hanımlardan Hatice validemiz Peygamberimizin ilk eşi.Hz Ebubekir efendimiz de Hz Hatice validemiz de dünyalık nesi varsa hepsini  din-i mübin-i İslam’a harcansın diye Rasulullah’ın önüne koyan kimseler.Hatta bir gün Hz Ömer servetinin yarısını getirmiş .Allah Resul’une teslim etmiş.Herhalde bugün Ebubekir’i geçmiş olabilirim ben demiş.Hz Ebubekir getirmiş siz ne kadar getirdiniz neyim varsa hepsini getirdim Ya Rasulallah.Çoluk çocuğuna ne bıraktın?Allah ve iza Vakıa Suresi’ni bıraktım.Maddi sıkıntı darlık içinde olan kardeşlerimiz iza Vakıa Suresi ile Rabbim genişliğe kavuşturur.Rabbul alemin her şeyi bir sebebe veriyor.Değil mi sebep vardır sebebe tevessül eder sebebe sarılırsak Allah’ın inayetiyle olmayacak hiçbir şey yok.Allah dünyayı da ahreti de topyekün bizim için halk etti.Yeryüzünü de gökyüzünü de denizlerin dibini de bize musahhar kıldı.Bunları bugün kullanıyoruz ama müminin sol memesi altında çam kozalağına benzeyen bir et parçası vardır.Ona kalp gönül derler orasını kendim için yarattım (Diyor Hz Allah).Sen burayı Allah’a tahsis ediverdin mi geri kalan yapılmayacak düzelmeyecek bir şey kalmaz.Her şeyin en iyisine layık oluruz.Bu nedenle Rabbim nevm-i gafletten ikaz buyursun.Milletçe bizi iyi günlere kavuştursun.İyi iyi dediğimiz nedir?Dinimize kavuştursun dinimizi yaşamayı nasip etsin.İnsanlardan Allah’a giden yol dalalettir, felakettir, hüsrandır.Allah’tan kullara , insanlara gelen yol hidayettir.Bu hidayet çığırını Hz Allah Adem atamızla açmış.124.000 nebiyyi mürsel bu hidayet çığırının peşinde koşmuş.Milleti peşinde koşturmuşlar.Biz işte bu çığırın son halkası olan Hz Muhammed’in (s.a.v) arkasından gitmek istiyoruz.Dünyada da ahrette de yegane lider Hz Muhammed’dir.Allah’a dayanmak, O’nun Habibine sarılmak geri kalan laf-ı güzaf.

 

                        Bu Cevabı Geçen Hafta Verseydiniz Ya

Hani padişah bir devlete ilan-ı harp açacakmış toplamış veziri vükelayı Ben demiş filanca devlete ilanı harb açacam onlar benim üzerime çok geliyor .Siz ne dersiniz?Aman şevketlim Vezir Ahmet Paşa bu ordunun başında iken bütün düşmanlara harp açabilirsin demişler.Ertesi gün padişah Vezir Ahmet Paşa’yı azletmiş.Vazifesinden çıkarmış , bir hafta sonra gene toplamış .Ben demiş filan devlete ilanı harp açıcam siz ne dersiniz?.E bütün vezir vükela Vezir Ahmet Paşa’nın halini görmüşler.Şevketlim demişler Allah yardımcın olsun .Yahu bunu geçen hafta söyleyeydiniz de beni bir Vezir Ahmet Paşa’dan etmeyeydiniz demiş.Allah efendim Allah daha ötesi yok.Daha başkası yok Muzafferiyet her cephesiyle Allah’ın lutfuyla inayetiyle keremiyle yardımıyla olur O’na dayanmakla olur.

       

                                Okuma Alışkanlığına Girin Gafleti Bırakın

 

                Evet çocuklardan ilk İslam’ı kabul eden Hz Ali (k.v).Çok genç Rasulullah’a bağlandı O büyük güneşin altında büyüdü.Hz Ali kerremallahu veche ne demek kerremallahu veche?Allah’tan başkasına yüz çevirmemiş puta tapmamış.Allah şefaatlarına nail eylesin .Hz Muhammed’in varislerinde bunların güzel güzel hal tercümelerini kaleme aldık.Bunları okuyun inşallah raf süsü yapmayın.Okuyun okuma alışkanlığına girin gafleti bırakın her gün bir harf öğrensen bir senede 36 harf öğrenirsin.Bir iki senede hoca olur çıkarsın.Cahilim bilmiyorum yapamam edemem deme her  şeyi yaparsın.Allah bizi öyle kabiliyette halk etmiş.Öyle tıynette yaratmış.Her şeyi yapabiliriz.Sakın çocuklarına da yapamazsın  yapamazsın deyip durma .Her şeyi yaparsın bak şunu ne güzel yapmışın yahu seninle iftihar ediyorum  çocukları böyle büyütün.Ürkütmeyin korkutmayın cesur olsunlar.

 

             Kölelerden Hz Zeyd (ra) ilk Müslüman olanlar Peygamberimiz’in kölesi annesi babası uzak yerdeydi gelmişler çocuğunu almaya .Allah Rasulu (sav) Zeydi serbest bıraktı.Annen baban gelmiş istersen gidebilirsin istersen kalabilirsin .Zeyd Hz Muhammed’i tercih etti. Ben Allah Resulu’ne 10 sene hizmet ettim .Allah Resulu bana bir kere şunu yap demedi, benim yaptığıma da bir kere itiraz etmedi.Gördün mü sen?Cenab-ı Hak bizlere de böyle güzel vasıflar üstün ahlaklar imrendirecek haller lutfetsin  bahşetsin inşallah.Elhamdulillah biz hepimiz o işe namzediz.Hz Allah bizleri onlar gibi yapacak inşallah bizim gönlümüz onların sevgisiyle dolu saygısıyla dolu bilir bilmez az çok ne yap dedilerse onu yapmakla meşguluz yapıyoruz inşallah.Rabbimiz azımızı çoğa saysın ve bizleri inşallah şunu fani alemde daha gayretli yapsın .

 

                Tasavvufu hülasa eden bu dört beş şey Hz  Ebubekir Efendimizin bize söyledikleri bu üstün fazilete beş şeyle erdim diyor.Bunlardan bir tanesi bakalım neymiş .İnsanları iki grup olarak gördüm Onlardan bir grubu talib-i dünyadır dünyanın peşinde koşmaktadır Bir grubu da talib-i ukbadır  ahiret endişesi taşımaktadır.Ben ise ne talib-i dünya ne talib-i ukba oldum  ne olmuş talib-i Mevla olmuş bundan daha kestirme ne söylenebilir ki talib-i Mevla oldum dememiş tercih ettim demiş.Oldum yaptım bilmem ne onlara enaniyet karışır, Allah muhafaza etsin.Rabbimin rızasına ermeyi her şeyin üstünde tuttum .

 

                      Hz Ebubekir Tasavvuf Yolunda Hangi ciheti Tercih Etti?

 

                  Biliyorsunuz Hz Ebubekir Sıddık bu yolun başbuğu lideri.Bu mübarek yol iki kısımdır.Biri zikir yolu biri riyazat yolu.Hz Ali (k.v) riyazat cihetini tercih etmiş.Hz Ebubekir Sıddk ( ra) Efendimiz de  zikir cihetini iltizam etmiş.Elhamdulillah o gün vaaz edilen bu güzel zikirler 1400 küsur sene zikredildi ve kıyamete kadar zikredilecek.Talibi Mevla, terk-i dünya terk-i ukba terki terk.Allahımız var ne gamımız var.Ya efendim şuraya bak.Adam iki misli genişliyor.Her Allahımız var ne gamımız var dedikçe böyle Bursa’nın yeni kaplıca havuzuna dönüyor.Madde daraltıyor efendim insanı ,yegane ilacı maneviyata sarılmak .Allah diyebilmek.Bir diyelim bakalım dünya dünya dünya dünya ; bir de diyelim Allah Allah Allah Allah.Aradaki fark gözle görünecek kulakla duyulacak ve bedenen hissedilecek büyük bir fark.Zaten dünyanın peşinden koşarsan yakalayamazsın ; terk et te o senin peşinden koşsun .Bak nasıl koşar?Rızık ecel gibi insanı takip eder diyor .Ama sen aç kalıcam diye onun peşine takılmışın.Hiç bu alemde gördün mü aç mezarı.Bugüne kadar Mevla doyurdu yedirdi içirdi her türlü ikramda bulundu.Bundan sonra mı terk edecek.Böyle inşallah geniş görüşlü itikadımıza amelimize güç verici güzel görüşler  serdedelim böyle düşünelim…

(DEVAM EDECEK Hasan Burkay (k.s) Hazretlerinin Hz Ebubekir Bu Fazilete 3 şeyle Erdim İsimli Cd Sohbetinden Kayda Alınmıştır)

bottom of page