top of page

GERÇEK DÜŞMANIMIZ

       Allah’ın yegane istediği şey hoşnutluktur; nahoşnut taraflısı değildir.Allah hep güzellikleri ister.Bütün güzellikler Allah’tandır. Bütün kötülükler de bizim azgın nefsimizdendir. Görünür görünmez zahir batın az çok ufak büyük düşmanlarınızla mücahede edin onları def etmeye gayret edin .Düşman kimdir?Ahirete yaramayacak huylardır .Ahmed ,mehmed ,ali ,veli değil.Üzerimizdeki efendim ahirete yaramayacak ,onun için cehenneme uğramak mecburiyetinde kalacağımız huyları üzerimizden def etmemiz lazım inşallah.Hadis-i şerif de buna natık.Siz düşmanı dışarıda aramayın diyor Kainatın Efendisi insanlığın önderi ins ve cin peygamberi en büyük düşmanınız sizin içinizdedir.İşte o boyuna la la diyenler; onları birden illallah dedittirebilmek .Rabbim lutfu ilahisi ile inşallah bu mücahedeyi de bizlere bahşetsin.

En güzel nasihat,Hak sözdür

        Allah Resulu buyuruyor mücahede hakkında ayet de hadis de buna natık idi ‘’Savaşmakta Hakkın beğendiği söz , zalim başbuğlara söylenen hak sözdür.’’Ya efendim saltanattı, mevkidi, koltuktu hiç hataları kusurları kendimize söylemiyoruz.Bunun söylenilecek en büyük mercisi de idarecilermiş .Allah Resulu en güzel nasihat, en güzel Hakkı tebliğ tabi yanlışlığı olan herkes için özellikle devlet büyükleri  (için hakkın söylenmesidir).Allah Teala meşveret et buyuruyor.

       Salih kişileri toplayın onlarla görüşün konuşun, yapacağınız işleri ortaya koyun, bir de onların fikrini alın, yapılacak iş Allah katında ne kadar makbul, Resulu katında ne kadar makbul,  Allahın sevdiği şu yetmiş milyon insan katında ne kadar makbul ,ne kadar geçerli ,ne kadar faydalı ,bunu bir görüşün konuşun; faide galip gelirse hemen yerine getirin yapın. Ama yapılacak işten zararı da çoksa bir an evvel terk edin. Bizde çok iş var efendim millet olarak bizde çok iş var devleti de bir yerde yönlendiren biziz.  Ne demişler haccacı zalime çok zulmediyorsun yahu ya böyle gerçeği söyleyen kimseler de bulunuyor.Çok zulmediyorsun yahu nolur biraz Hz Ömerin yolunu tutsan onun gibi hareket etsen haccac ne diyor Ömerin cemaatını bana getirin de ben de Ömer gibi hareket edeyim diyor  yanlışlık bende değil sizdedir diyor

       Konya Müftüsünü, Vali  sünnet cemiyetine davet etmiş .O da gitmemiş.Kısa bir zaman sonra karşılaşmışlar .Müftü efendi cemiyetimize teşrif etmediniz demiş.Valla vali bey demiş siz bizim cemiyete teşrif etmiyorsunuz ki ben sizin cemiyete teşrif edeyim .Beş sefer çağırıyoruz yani böyle söyleyen alimlerimiz de yok değil .İdare adamlarında çok iş var o topluluğun başı o .

O sebep oldu..

      Bizim Orhan Karmış bey alim bir zattı.Cebeciye ziyaretime geldi .Hazret dedi biliyor musun Çanakkale’nin bir ilçesine beni vaiz gönderdiler .İlçeye baktım yediden yetmişe herkes oruçlu, yediden yetmişe herkes camide ezanı duyan koşa koşa o kadar hoşuma gitti darısı bütün vilayetlere kazalara illere .Müftüye gittim teşekkür etmeye .Maşallah müftü efendi bu cemaatı ne güzel böyle yönlendirmişsiniz .Allah sizden razı olsun falan diyerekten bir takım hakiki iltifatlarda bulunmuş .Müftü efendi ne dese iyi?Hocaefendi bu marifet benden değil sen teşekkür edeceksen bizim kazamızın kaymakamına gideceksin .Beş altı ay oldu kazamıza geleli beş vakit namazını imamın arkasında kılıyor.Bu millet de ne dedi yahu bizim en büyük mülki amirimiz değil mi onun camiye ibadete namaza ihtiyacı var da bizim yok mu?Kaymakam bey bir şey söylemedi diyor her vesile ile diyorduk ya dinimiz ilmihal hali ile bütün kazaya (sebep olmuş) yapmış.O sebep oldu dedi.Onun için mülki amirlerin de çok iş var.Efendim çok güzel şeyler olur vilayetlerimizin en büyük camisine vali beyler hutbe okumalı Cuma kıldırmalı kazalar da böyle köyler de böyle .

      Köylerin bütün imamları imam hatip mezunu olmalı  aynı zamanda muhtar olmalı muhtarlıktan aylığını alır imamlığı da Allah rızası için yapar böyle ne olur biliyor musun devletin bütçesi böyle kabarır şimdi tam tıkır kuru bakır .Buna benzer yapılacak çok güzel şeyler var bu güzeller güzellerle konuşa konuşa meydana gelir; onların fikirlerine saygı göstererek .Ne diyor Yazıcıoğlu Erzincan Valisi Bu devlet diyor kağıtın israfını önleyiverse yarı yarıya rahatlar diyor.Nasıl önleyecek ilahi sese kulak verecek Allah ne diyor ,Allah hanginden memnun, hangisinden razı ,buna kulak verecek yememizi içmemizi hz Allah yasaklamamış; ama israfı yasaklamış.Bunların hepsinin kökeninde israf var bazı işyerlerinde dairelerde yirmi kişinin yapacağını altmış kişi yapıyor.Ben diyorum ki şunu yirmiye indirelim altmışı yirmiye indirelim o altmışın yirmisinin aylığını o yirmiye verelim iki katlı aylık.Memur gelen vatandaşın gözüne bakmasın ;rüşvet ummasın ,karnı doysun, çoluk çocuğu ferah yaşasın .Öbür yirmiyi ne yapalım onu da hazineye koyalım .

Tavsiyeler kardeşçe yapılmalı

      Cenab-ı Hak nevmü gafletten ikaz buyursun, hayırlı uyanıklıklar versin, her birerlerimize kendi boynumuzun borcu olan ibadetle beraber kardeşlerimize tebliğ görevimizi de yerli yerince yaptırsın.Hepimiz buna mecburuz müminin mümin üzerindeki altı hakkından biri Hakkı tavsiye etmek .Ama karşındaki kardeşin kardeşçesine tavsiye etmek kaş yapayım derken göz çıkarmak yok.Hani mollanın birisi padişahın önüne geçiyor Padişahım adaletten ayrılma fakir fukarayı unutma şöyle yapma böyle yapma .Padişahlar büyük adam Padişah pekiyi efendim pekiyi diyor.Ama ertesi hafta yine aynı laflar gene bir pekiyi ertesi hafta gene aynı laflar .Demiş bu mollayı saraya kadar getirin de görüşelim .Mollanın tepesi atmış tabi .Mollam demiş güzel güzel vasiyetler yapıyorsun ama birazcık yersiz yapıyorsun cadde ortasında bir idareciye böyle avazın çıktığı kadar azarlar gibi cevap vermek nerden çıkıyor?Sen demiş Hz Musa’dan daha mı alimsin?Ben demiş firavundan daha mı kötüyüm?Allah ne diyor Ya Musa onu dine davete gideceksin ama mülayim davranacaksın kavli leyin üzere hitap edeceksin .E sen Musa’dan büyük değilsen, ben firavundan kötü değilsem ne bu yol üzerinde yaptığın tafra diyor.O nedenle tebliğ güzel olacak tebliğe benzeyecek .

     Kainatın Efendisi manzum şerh edilmiş hadis-i şerifinde öyle buyuruyor:Bir adam ki Allah’a itaat nedir bilmez , böylesine itaat hiçbir türlü edilmez.’’Allah’a itaat, Resulune itaat, ul’ul emre itaat .Bunların üçü de aynı yaşam üzere olacak ki emredildiği şekilde yaşayacak ki gerçek itaat edilebilsin yoksa itaat edilmez diyor hadisi şerif.

      Diğer bir hadisi şerifte Kula en büyük nimet mazlumluğa bedeldir ey haksız öldürülen ölümün ne güzeldir.Evet haksız öldürülenler de böyle.

(31.07.2000 tarihli Hasan Burkay Hüdaverdi Hazretlerinin sohbetinden alınmıştır)

bottom of page