top of page

2001 Yılı Miraç Sohbeti

 

Muhterem Müslümanlar bugün 26 Recep 1422 buna muvazi olarak 13.11.2001 Cumartesi Mübarek Mirac Kandili. Cümlenizin, cümlemizin bütün İslam Alemi’nin kandillerini tebrik ediyoruz, mübarek olsun diyoruz.

Yeryüzü için sulha güzelliklere gerçek tevhide, tevhidi bulmaya vesile olması için bütün Müslümanların içten dua ve temennilerine bizler de iştirak ediyoruz.

 

Bir işin yüzde ellisi dua, yüzde ellisi çaba Allah rızası için deruni içten ihlasla dua etmemizi, duada ısrar etmemizi Rabbim nasip eylesin. Köyümüzü kandil münasebetiyle şenlendiren şereflendiren kıymetli kardeşlerimiz, sizlere bugün Mirac Kandili olması hasebiyle bu mübarek gece hakkında biraz bahsettikten sonra salik, müridi  Hak yolcusunun İlahi Ente Maksudi Ve Rızake Matlubi ‘’ Ya Rabbi yaşantımın tamamı ibadetlerimin gayesi bütün işlerimden istediğim tek şey yani maksadım senin rızanı kazanmak kulum kulum dedirttirmek içindir’’ İşte bu arzuya nail olabilmek için maddeler halinde kısa açıklamalarla anlatmaya çalışacağız.

 

Mirac’ta Cenabı Hakk inanmış Müslümanlara üç büyük ihsanı hediye buyurmuşlardır.

 

Müslim’in rivayetine göre bu üç şey şöyle sıralanmıştır:

 

1. Her gün elli vakit sevabına denk beş vakit namaz kılmak,

2. Bakara Suresi’nin son Ayetleri olan Amenerrasulu,

3. Ümmetinden hiçbir şeyi Allahü Teala’ya ortak koşmadıktan sonra cennet müjdesi.

 

Bunların dışında bu büyük hadiseyi anlatmak için inzal buyrulan İsra Suresi ile itikat ahlak, iktisat gibi cemiyet nizamının bel kemiğini teşkil eden milletleri huzur içinde yaşatan zillet ve buhrandan kurtaran şu esaslar vahiy ve tebliğ edilmiştir. Zira şunu çok iyi bilmeliyiz ki Allahü Teala bizi bizden daha iyi bilicidir. Mevhum olan bilgilerimizi bırakıp ilahi vahye kulak verecek olursak her işimiz asan olur. Dünyamız da ahretimiz de asan olur.

 

Sure-i İsra’nın bize öngörmüş olduğu emirler şunlardır:

 

1. Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.

 

‘’İyyake na’budu ve İyyakenestain’’  Sana kulluk ederim ancak senden dilerim.

 

2. Ana babanıza iyi davranın

 

Diğer ayette malum ‘’öf’’ bile demeyin buyruluyor. Ama dinden uzak yetişirse millet ana babaya da başka türlü hitap eder. Bu nedenle dine büyük ihtiyaç vardır. İnsanı insan yapan din bilgisi, insana kemal veren din bilgisi, insanı edepli kılan din bilgisi.

 

3. Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını verin yardımcı olun

 

‘’Allah Rasulu akrabaları ile alakasını kesen bizden değildir’’ diyor. Ama keferetül fecere ne diyor? Akraba yapmazmış akrebin yaptığını, keferetül fecere de böyle diyor. Kainatın Efendisi de akrabalarıyla alakasını kesen bizden değildir, diyor.

 

4. Gereksiz yerlere saçıp savurarak israfçı ve cimri olmayın

 

Cennet sahilerindir.

 

5. Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın

 

Kuranı Azimuşşanda 16 yerde kulun rızkına kefil olmuş. Her gelen nasibi ile gelir. Birini yer dokuzunu oraya bırakır.

 

6. Zinaya yaklaşmayın

 

Yapmayın demiyor Cenabı Hakk yaklaşmayın diyor.

 

7. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın.

 

Zira sebepsiz yere bir kişiyi öldürmek yeryüzündeki bütün insanları öldürmek gibi azaba düçar eder.

Şerafettin Zeynel Abidin Hazretleri’ne ‘’Kuran’da her şey var diyorsunuz atom bombası da varsa niye Hz Muhammed meydana çıkarmadı?

O Büyük insan insanları öldürmek için gönderilmedi, yaşatmak için gönderildi. Yaş kuru ne ararsan hepsi mevcuttur diyor.

 

Biz O’na (Kur’an’a) peşin arka dönmüşüz, sonra da çağdışı demişiz. Allah (cc) nevmü gafletten ikaz buyursun. Kıyamete kadar baki, kıyamete kadar halledecek cevaplar onda. Bir değil on tane var. Ama biz danışılacak bakılacak yeri bilmiyoruz ki.

 

8. Yetimin malına rüşdüne erinceye kadar ancak en güzel niyetle yaklaşın.

 

Kul hakkı çok büyük bir vebal hele bir de yetim oluverirse büyük vebal. Aklı erinceye kadar iş tutuncaya kadar işini önüne katıncaya kadar emaneti muhafaza et.

 

9. Ahdinizi yerine getirerek verdiğiniz sözü tutun

 

Ne kadar büyük kaideler bunlar ne kadar iç açıcı ne kadar aydınlığa götürücü kaideler.

 

Atalarımız ne demiş: ‘’Söz namustur’’ Şimdi ne senet geçiyor ne çek.

 

10. Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın

İslam’ın genel mahlası doğruluktur, dosdoğru. Kainatın Efendisi ne buyurmuş ‘’ Benim sakalımı saçımı Hud Suresi ağarttı’’ Hangi ayeti celilesi Ya Rasulallah? Habibim emrolunduğun üzere dosdoğru ol. Doğruluk her şey . Onun için şair demiş:

 

Ok gibi doğru olsam yabana atarlar beni

 

Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni

 

Eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok

 

Görmedim doğruda aç eğride tok

 

11. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşmemek

 

Su-i ahlak su-i zandır bilmeden konuşmak . Hüsnü ahlak da hüsnü zandır. Hüsnü ahlakı temin etmek için büyüklerimiz ne demiş? Her gördüğünü Hızır her geceni Kadir bil. Böyle bilinse dedikodu olur mu? Kendimizle meşgul olunur. Kendi iyi huylarını artırmaya gayret edilir. Yani yaptığımız bişey yok, çuvalın dibi delik . Bir de Ahmet öyleydi Mehmet böyleydi. Kardeşinin yakasından elini çek. Onu olduğu gibi sev.

 

12. Yeryüzünde böbürlenerek yürümek

 

Bunun gibi enaniyet yapmak Allah muhafaza etsin. Bir hadisi kudside Hz Allah buyuruyor:

 

‘’Gurur kibir yapanı ahirette kırmızı karınca suretinde halk ederim.’’  Kimden kime gurur? Allah Rasulu’nun ne güzel ölçüsü var : ‘’Müminler tarak dişi gibidir’’ . İlerisi gerisi yoktur tarak dişi gibidir. İleri geri orada belli olacak Hakk katında . Öyleyse kolları sıva eneni yak kendinle uğraşmaya bak. Bir ömür ancak sana harcansın. İlmini ilmihale tebdil edersen senin halin nasihattır, söylemeye gerek kalmaz. Tabi kardeşin tarafından sorulacak bişey olursa ona da cevap vereceğiz, Hakkı söyleyeceğiz. İyiyi doğruyu göstereceğiz, o da bir kardeşlik görevi Rabbim nevmü gafletten ikaz buyursun, hayırlı uyanıklıklar versin. Millet olarak bizi iyiye doğruya güzele kavuştursun.

bottom of page