top of page

BUNLARI YAPMADAN SAKIN UYUMA!

(Hasan Hüdaverdi Hz. sohbetinden alınmıştır.)

  Bir gün Cenab-ı Peygamber (sav) Efendimiz, Mescid-i Nebevi’den hane-i saadetlerine gittiler. Hz. Aişe Validemizi yatağın kenarında oturur buldular. Sağ omzuna elini koyup: 

“Ya Aişe; bir hac ve umre yapmadan, anne-babanın rızasını almadan, bit hatm-i şerif indirmeden, peygamberlerin şefaatine nail olmadan sakın yatağına girme!” dediler ve kalkıp namaza durdular, uzun uzun namaz kıldılar. Namazı bitirince, baktı ki Aişe Validemiz sıtma tutmuş gibi titriyor, yüzünde ter emmareleri var, soluğu da inip çıkıyor. Geldiği zaman böyle bir şey yoktu…  

“Ya Aişe ne oldu sana böyle?” 

“Ya Rasulallah anam-babam yoluna feda olsun. Az evvel söylediğin şeyler bir gecede mi yapılacak? Allah Rasulü söyler de yapılmaz mı? Ama söylediğiniz şey bir geceye değil, beş geceye sığacak gibi değil. Bunun hayretiyle, bunun dehşetiyle böyle oldum.” dedi. Allah Rasulü(sav) tebessüm buyurdular ve “Ya Aişe!

Üç ihlas bir hatm-i şeriftir. 

‘Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.’ Bu tesbihatı okursun Hz. Allah(cc) sana bir hac ve bir umre sevabı verir. (Bu tesbihatın ayrı bir hassası; camiye girdik, kerahat vakti… Tahiyyet-ül mescid kılamayacaksın, bu tesbihi okumak tahiyyet-ül mescityerine geçer, salat-ı vudü yerine geçer. /Bir ağaç, fidan, çiçek dikerken okursun; o dikmiş olduğun şey yeryüzünden kalkıncaya kadar sana tövbe istiğfar eder.)

‘ Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhun ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm minennebiyyine vel mürselin. Ve salavatulahi ve selamun aleyhim ecmain.’ işte bu salavatı okursun Ya Aişe, bütün peygamberlerin şefaatini kazanmış olursun.

‘Rabbena firliğ veli valideyye velil mü’minine yevme yegumül hisab’ bu duayı okumakla da anne-babanın rızasını kazanmış olursun.”

Bu kadar büyük işe, bu kadar kısa ifadeler. Mevlay-ı  Müteala bunların büyük ecirlerine mazhar olmak nasip eylesin. (Amin.)

bottom of page