top of page

Cenab-ı Hakk’ın sevgilisi, gerçekler ufkunun güneşi, hakikat erbabının büyüğü Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks), hicri 604-miladi 1207 yılında rebiülevvel ayının altısında,

Hak olan ehl-i sünnete mutabık dört mezhepten birisi olan Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafii, en büyük müctehidlerdendir.

Abdülkadir-i Geylani hz. çocukluk devrinde kırda oynarken, bir öküzün kuyruğunu tuttu.Öküz başını döndürüp: -Ya Abdülkadir!Sen bunun için yaratılmadın dedi.

bottom of page