top of page

Prensipli olmak.Disiplinli çalışmak.Televizyonlarda bakıyoruz,üniversite imtihanında muvaffak olanları çoğu biz oyunumuzu bırakmadık diyorlar

ıymetli okuyucularım;

Cenab-ı Hak (cc) Araf suresi 55. Ayet-i celilesinde mealen şöyle buyuruyor: ’Siz gizli ve yalvarıcı olarak Rabbinize dua ediniz

ir gün Cenab-ı Peygamber (sav) Efendimiz, Mescid-i Nebevi’den hane-i saadetlerine gittiler. Hz. Aişe Validemizi yatağın kenarında oturur buldular.

eygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav.) bütün insanlık için örnek bir ahlak ve fazilete sahipti.

 Cenab-ı Hakk (CC.) “Allah indinde hak din İslam’dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ihtilafa düştü. Kim Allah’ın (CC.) ayetlerini inkâr ederse şüphesiz ki Allah (CC.) hesabı çarçabuk görendir.”

Kıymetli kardeşlerim

 

Cihanşümul dinimiz,yüce İslamiyet,yani bütün insanlığı içine alan İslam.

          Arefe Günü, hac ibadetinin rükünlerinden Arafat’ta vakfenin yapıldığı gündür .Hacc'ın en önemli rüknü vakfe'dir.

 Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem:

Salih kimse denilince, insana dünya ve ahirette faidesi olacak , insanı saadeti ebediyeye sevk edecek , bunu temin için imanını takviye edecek kimseler akla gelmektedir

Çınar dergimizin hazırladığı belgesel filminin sonunu ikmal etmeye çalışıyoruz.Cenab-ı Hakk hayırlı,güzel,istifadeli kılsın inşallah.Geleceğe emin gözlerle bakabilmek için hazırdakini güzel yetiştirmek lazım.

Sevgili Dindaşlarım;

Dünya denilen bu misafirhanedeki maddi hayatımız geçicidir.Ama manevi hayatımız ebedidir.Şu halde akıl ve mantık icabı manevi hayata daha çok

Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı, kameri aylardan muayyen bir ayın adıdır. Arapça bir kelime olan Ramazan; güneş sıcağında yalınayak yürüyerek yanmaya denir

Kadir, hüküm, kaza, takdir manasına gelir. Kadir gecesi gecelerin en feyizli ve faziletlisidir. Kadir gecesi, Allah (CC.) katında kadrinin yükselmesini arzu edenlerin gecesidir

bdül Kadir Geylani zamanında Bağdat’ta şöyle bir olay cereyan etmiştir:

 

      Bir mürid şeyhine giderek;

Bu namaz, sahibi bulunmayan veya cins ve miktarı binmeyen kul haklarının affı için kılınır ve münacat yapılırsa, inşallah aff olunmak ümit edilir.

Mübarek Mi'rac gecesinde vuku bulan Mi'rac, hem cismani hem ruhanidir. Ayet-i celile ve hadis-i şeriflere istinad ederek islam ulemasının ekserisine göre, Peygamberimizin bu Mi'racı , uyanık bir halde, ruh ve cesetle birlikte vaki olmuştur.

u mev’izamızla evamir-i ilahiyyenin beş rüknünden biri, sen de sen, bende ben vehmiyetinden insanı kurtaran yegane halas kılıcı olan oruc nimetinin , zahiri ve Batıni yönü ile izahını yapmaya çalışacağız.

bottom of page